Jak probíhá osobní bankrot

Jak probíhá osobní bankrot
Ilustrační foto | Zdroj: 

Reklamy v médiích mluví jasně. Žít na dluh je v dnešní době normální. Proč si tedy nedopřát trochu luxusu a nekoupit si třeba novou plazmovou televizi, když vám na ní banka výhodně půjčí? Pokud ovšem žijete takzvaně na dluh, může se lehce stát, že to z různých důvodů s půjčkami přeženete, nebudete mít na spátky a snadno se dostanete do dluhové pasti. Cestou z ní může být vyhlášení osobního bankrotu.

Co je osobní bankrot?

Vyhlásit osobní bankrot umožňuje od 1. ledna 2008 tzv. Insolveční zákon. Podle něj může každá fyzická osoba, která nepodniká u soudu na speciálním formuláři podat návrh na prohlášení insolvence a požádat o oddlužení.

Vaše dluhy pak budou sjednoceny a vaši věřitelé alespoň z části uspokojeni. Část vašich dluhů vám může být odpuštěna. Oddlužení je řešením pro ty, kteří se do dluhů nedostali důsledkem podnikání, ale běžnou činností. Pokud soud vaší žádostí vyhoví, musíte v následujících 5 letech splatit minimálně 30% svých závazků a zbytek vám může být prominut.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Pokud chcete vyhlásit osobní bankrot musíte nejdřív zamířit na soud s návrhem na podání zahájení insolvečního řízení a vyhlášení úpadku. Vyplněný formulář musíte doručit na příslušný krajský soud. Společně s formulářem musíte dále doložit přehled o svých příjmech za poslední tři roky a seznam vašeho majetku. Pak také seznam všech vašich závazků, váš insolvenční návrh, souhlas manžela nebo manželky a souhlas nezajištěného věřitele s vaším oddlužením. Soud vaši žádost prostuduje a následně ji buď schválí nebo zamítne.

Pozor na možné důvody zamítnutí oddlužení

Insolveční soud vaši žádost pravděpodobně zamítne, pokud v ní spatří nepoctivý úmysl, závazky, které byste po oddlužení byli schopni splatit nedosáhnou ani 30% všech vašich dluhů, nebo když bude mít soud pocit, že ke svým závazkům nepřistupujete s rozmyslem a do těžké situace jste se dostali vlastní vinou. Stejně tak nejspíše vaši žádost soud zamítne, pokud jste o oddlužení již jednou zažádali s negativním výsledkem.

Schválení oddlužení odstartuje pětiletý maraton postupného umořování dluhů

Pokud budete mít štěstí soud vaše oddlužení schválí. Soud většinou rozhodne do patnácti dnů od podání žádosti. Zpravidla do sedmi dnů po vás může chtít nějaké další doplňující informace nebo materiály, které by mohly mít na jeho rozhodnutí vliv.

Kladné rozhodnutí soudu obsahuje další informace, které se týkají konkrétního způsobu vašeho oddlužení. Soud vám může nařídit, abyste prodali svůj majetek nebo vám povolí splátkový kalendář a vy po dobu dalších pěti let budete své dluhy splácet.

V praxi to vypadá tak, že vám zůstane zákonem stanovené žvotní minimum a veškeré vaše další příjmy si rozdělí vaši věřitelé. Výši konkrétních splátek pro jednotlivé věřitelé stanoví soud. Stejně tak soud určí výši první splátky a termín její splatnosti.

V osobním bankrotu zapomeňte na veškeré dary, dědictví nebo jiné mimořádné příjmy

Jestliže soud vaší žádosti vyhoví, během následujících pěti let také musíte zpeněžit veškeré dary a dědictví a takto získané finance použít na mimořádné splátky nad rámec splátkového kalendáře. Stejně musíte naložit i s veškerým mimořádným příjmem.

Musíte pracovat a pokud budete bez práce, musíte si nové místo usilovně hledat a neodmítat žádnou práci, i když nebude odpovídat vašim požadavkům nebo kvalifikaci. Insolvenčnímu soudu také musíte dvakrát ročně, vždy v lednu a červenci, předložit přehled všech svých příjmů za uplynulého půl roku. Samozřejmě také nesmíte přijímat žádné další závazky, které by znamenaly další potíže se splácením.

Osobní bankrot a oddlužení jako řešení bezvýchodné situace

Osobní bankrot není v žádném případě vaši pojistkou pro případ, že to s dluhy přeženete a nebudete mít na splátky. Ale může být řešením třeba pro ty, kteří se do potíží se splácením nedostali vlastní vinou, ale například přišli o zaměstnání.

Jak můžete vidět, projít si osobním bankrotem není rozhodně nic příjemného, přesto se za ním skýtá šance na nový život a poučení z předešlých chyb. Pokud se vás tedy tato situace týká, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů na cestě k vašemu oddlužení a novému životnímu začátku.