Je možné založit firmu za korunu?

Podnikání prostřednictvím společnosti přináší řadu výhod. Je prokázáno, že vystupování jménem společnosti naznačuje obchodním partnerům vyšší důvěryhodnost a profesionalitu podnikatele než podnikání na živnostenský list. Stále více podnikatelů proto zakládá a využívá k podnikání vlastní společnost.

V České republice je dlouhodobě nejrozšířenější formou společnosti společnost s ručením omezeným, častěji se však k jejímu označení používá pouze zkratka s.r.o.

K založení s.r.o. a k tomu, aby následně byla zapsána do obchodního rejstříku, je třeba splnit všechny zákonné požadavky.

Minimální výše vkladu

Jedním ze zákonných předpokladů pro platný vznik společnosti je i minimální vkladová povinnost každého společníka. Každý společník je povinen za každý podíl, který ve společnosti získá, vložit do společnosti vklad, jehož výše je alespoň jedna koruna. Zákon zároveň umožňuje, aby společnost založil pouze jeden zakladatel.

Pokud bude mít s.r.o. pouze jednoho společníka, který bude vlastnit pouze jeden podíl představující 100% účast ve společnosti, je minimální výše vkladu ze zákona stanovena částkou 1,- Kč, která v tomto případě představuje také minimální základní kapitál společnosti. Pokud má ale společnost dva společníky, z nichž každý má jeden podíl představující 50% účasti, minimální výše vkladu každého ze společníků je 1,- Kč. Minimální základní kapitál společnosti tedy v tomto případě bude muset být 2,- Kč.

Ideální výše základního kapitálu

Přestože je možné, aby minimální výše základního kapitálu byla pouze 1,- Kč, v praxi k zakládání společností s takto nízkým počátečním kapitálem zpravidla nedochází. Při zakládání společnosti je třeba počítat s tím, že společnost pravděpodobně nebude vydělávat hned ze začátku. Společnost nebude zpočátku schopná sama se financovat, ale zároveň bude nucena pokrýt své výdaje. Právě tento účel může plnit základní kapitál společnosti.

Ideální výši základního kapitálu jednoznačně určit nelze, ale výsledná částka se liší podle předmětu podnikání společnosti. Je třeba se zamyslet, jaké budou výdaje společnosti v prvních měsících jejího fungování – např. zda a jak vysoký budete platit nájem, jak velká investice je třeba k nákupu výrobního materiálu nebo na kolik vyjde nákup vybavení prostor. Platí přitom, že ani počáteční náklady společnosti nejde určit univerzálně. V některých odvětvích je třeba vložit do společnosti více zdrojů než v odvětvích jiných.

Pamatujte také na to, že vyšší základní kapitál nejen, že pomůže společnosti fungovat do doby, než začne generovat vlastní zisk, ale působí také seriózněji vůči obchodním partnerům, klientům i potenciálním zákazníkům.

Reálné náklady založení společnosti

Zákonem stanovená vkladová povinnost není jediným nákladem, se kterým musíte počítat při založení společnosti. Zakládající dokument musí být vyhotoven notářem, což už samo o sobě je spojeno s výdaji. Je třeba si také opatřit výpis z rejstříku trestů, ověřit podpis jednatele, souhlas vlastníka nemovitosti, ve kterém má být umístěno sídlo, zažádat si o živnostenské oprávnění, zaplatit poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku, čímž však výčet výdajů na založení společnosti nekončí. Založení společnosti vychází v průměru v řádu několika tisíců korun.

Zákonem stanovená výše minimálního vkladu společníka je určena spíše symbolicky a ve většině případů jsou zakládány společnosti s vyšším základním kapitálem. V každém případě vkladová povinnost není jediným výdajem, se kterým je při založení společnosti třeba počítat.

-PR-