Daň z příjmu

Daň z příjmu
Ilustrační foto | Zdroj: 

Daň z příjmu fyzických osob patří k velmi významné části státního rozpočtu. A odvádí ji většina obyvatel. Daň z příjmu fyzických osob platí dvě skupiny osob tzv. rezidenti a nerezidenti. Rezidenti jsou osoby s trvalým pobytem na území České republiky nebo ti, kteří se větší část roku na území našeho státu zdržují. Ti musí odvádět daně ze svýh celosvětovývh příjmů.

Druhou skupinou jsou nerezidenti, kam patří ti, kteří v České republice nemají trvalé bydliště, ale obvykle se zde zdržují (například studenti z jiných zemí). Lidé v této skupině odvádějí daně ze svých výdělků v naší republice.

Daň z přijmu fyzických osob se platí ve výši 15 % a platí se z těchto příjmů:

  • z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků – do této skupiny příjmů spadají hlavně mzdy a platy.
  • z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti.
  • z příjmů z kapitálového majetku – sem patří dividendy, úroky z vkladů na účtech.
  • z přijmů z pronájmů nemovitostí nebo pravidelného příjmu movitých věcí.
  • z ostatních příjmů – příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí, výhry v loterii...

Výpočet a vybírání daně z příjmu

Roli pro stanovení výše daně hraje daňový základ. Ten se upraví o položky, kterými lze daň snížit a zaokrouhlí se na celá sta korun směrem dolů. Tento daňový základ se následně zdaní 15% sazbou daně. Z výsledné částky lze uplatnit slevy na dani.

Slevy na dani

Daně si můžete snížit hned několika způsoby. Na daních zaplatíte například méně pokud máte manžela nebo manželku a děti, jste studentem do 26 let nebo pokud máte ionvalidní důchod. Všechny další možnosti jak si daně snížit, samozřejmě najdete v zákoně o dani z příjmů. Níže uvedené jsou ty nejběžnější.

Velmi oblíbenou možností, jak si snížit daně jsou odečty úroků. Jedná se o úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Pokud jste vlastníkem nemovistosti, můžete si takto odečíst až 300 tisíc korun za rok. Máte-li založeno penzijní nebo životní pojištění, nabízí se vám další šance, jak ušetřit na daních. Při splnění stanovených podmínek můžete zaplatit až o 12 tisíc méně.

Zaplatit menší daně můžete také v případě, že pravidelně chodíte darovat krev. Za každý odběr si můžete odečíst až 2 tisíce korun. Kromě darování krve můžete odečíst i jiné dary. Třeba ty, které jste věnovaly nadacím nebo charitě. Na odečet máte nárok, pokud hodnota těchto darů ve zdaňovacím období byla vyšší než 1 000 korun nebo přesáhla dvě procenta původního daňového základu.

Daňové přiznání k dani z příjmu

Pokud platíte daň z příjmu měli byste ve vetšině případů podávat daňové přiznání. Udělat to můžete buď sami nebo to za vás vyřídí váš zaměstnavatel. Daňové přiznání musíte podat pokud, vaše příjmy byly za rok vyšší než 15 tisíc korun a nejedná se o příjmy osvobozené od daně. Cesta na finanční úřad vás nemine ani v případě, kdy jste sice měli menší příjem než zmiňovaných 15 tisíc, ale vykazujete daňovovu ztrátu. Pokud máte dvě nebo více zaměstnání současně, ze kterých vám byla sražena záloha na daň.

Vaše daňové povinnosti za vás pravděpodobně vyřeší váš zaměstnavatel, pokud máte v daném roce příjmy jen z jednoho zaměstnaní nebo postupně od více zaměstnavatelů a podepsal jste prohlášení k dani.

Pokud budete podávat daňové přiznání sami, měli byste to stihnout do začátku dubna. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, posouvá se termín pro odevzdání až na začátek července. Když přesto všechno nestihnete podat daňové přiznání včas, musíte počítat s tím, že se vám daně prodraží o možnou pokutu od finančního úřadu.