Jak funguje státní sociální pojištění

Jak funguje státní sociální pojištění
Ilustrační foto | Zdroj: 

Státní sociální pojištění spadá do státního sociálního zabezpečení. Prostřednictvím sociálního pojištění jsou řešeny případy, na které se občan státu může předem připravit a patří sem sociální a zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění

Ze zdravotního pojištění je hrazena například léčebná, diagnostická, rehabilitační, ambulační nebo ústavní péče. Dále pak preventivní prohlídky, některé léky a podobně. Ze zdravotního pojištění naopak nejsou hrazeny dávky v době nemoci. Ty vyplácí zaměstnavatel a Česká správa sociálního zabezpečení v rámci sociálního pojištění. Zdravotní pojištění také nekryje náklady, pokud onemocníte nebo budete mít úraz v zahraničí. Pro tento případ byste si před cestou měli sjednat cestovní pojištění, jinak budete muset výlohy s léčením zaplatit z vlastní kapsy.

Povinnost odvádět část svých příjmů na zdravotní pojištění mají všichni zaměstnanci, stejně tak osoby samostatně výdělečně činné, ale také zaměstnavatelé.

Na zdravotní pojištění zaměstnanci měsíčně přispívají 13,5 %, přičemž 4,5 % je zaměstnanci strháváno z hrubé mzdy a zbylých 9 % za něj odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí měsíčně 1697 korun. Povinnost platit zdravotní pojištění mají také osoby bez zdanitelných příjmů, pokud nespadají do některé z níže uvedených skupin. Měsíčně je vyjde zdravotní pojištění na 1080 korun.

Zdravotní pojištění se platí zdravotním pojišťovnám. Těch je v současné době v České republice devět. Zaměstnancům příspěvky na zdravotní pojištění strhává zaměstnavatel z platu. Nemusí se tudíž o jejich platbu starat. Živnostníci by si měli ohlídat kalendář a zaplatit zdravotní pojištění nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, za který pojištění platí. Platbu za březen by tedy měli uhradit tak, aby částku měla zdravotní pojišťovna nejpozději 8. dubna na svém účtě. Jinak jim doměří penále.

Stát platí zdravotní pojištění za děti, starobní důchodce, ženy na mateřské, osoby částečně nebo zcela bezmocné, osoby ve vazbě a ve výkonu trestu a také za osoby, které jsou vedeny v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Sociální pojištění

Systém sociálního pojištění je tvořen několika částmi: důchodovým pojištěním, nemocenským pojištěním a státní politikou zaměstnanosti. V rámci důchodového zabezpečení jsou pak vypláceny starobní důchody, vdovské a vdovecké důchody, sirotční důchody a invalidní důchody.

Z příspěvků státní sociální podpory jsou vypláceny podpory v nezaměstnanosti uchazečům, kteří jsou vedeni na Úřadu práce v evidenci nezaměstnaných.

Z nemocenského pojištění jsou pak hrazeny dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti, sem patří i karanténa, ošetřování člena rodiny tzv. paragraf a peněžitá podpora v mateřství. Na dávky nemocenského pojištění mají nárok zaměstnanci, kteří splňují určité podmínky stanovené zákonem. Stejně tak pak také osoby samostatně výdělečné činné, ty ovšem pouze v případě, že jsou plátci nemocenského pojištění.

Sociální pojištění platí, stejně jako zdravotní pojištění zaměstnanci, živnostníci i zaměstnavatelé. V případě nemocenského pojištění se pak osoby samostatně výdělečně činné mohou samy rozhodnout, jestli ho chtějí platit nebo ne. Zaměstnanci ze svého platu přispívají pouze na důchodové pojištění a to v roce 2012 6,5 %. Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti ani nemocenské pojištění nehradí.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí 28 % z ročního vyměřovacího základu na důchodové pojištění a další 1,2 % na politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatelé platí za své zaměstnance 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti a 2,3 % na nemocenské pojištění.

Stejně jako zdravotní pojištění je také sociální pojištění zaměstnáncům strháváno z platu a odpadá jim tedy starost s dodržením termínu splatnosti. To by si měl ohlídat zaměstnavatel. A samozřejmě také živnostník. Sociální pojištění je nutné uhradit nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, za který platbu OSVČ provádí.