Jak se zbavit automobilu na leasing? Ukončení leasingové smlouvy v praxi

Jak se zbavit automobilu na leasing? Ukončení leasingové smlouvy v praxi
Ilustrační foto | Zdroj: 

Máte auto na leasing a končí vám smlouva nebo se leasingu chcete zbavit předčasně? Prozradíme vám, co vás čeká.

Leasing je jedním z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších způsobů, jak financovat pořízení nového automobilu. Ukončení smlouvy je poslední fází leasingové smlouvy. Leasingovou smlouvu lze přitom ukončit v řádném termínu a nebo předčasně, třeba v případě, kdy se dostanete do problémů a potřebujete se zbavit jak vozu, tak splátek.

Řádné ukončení leasingové smlouvy nepředstavuje žádný problém

Pro řádné ukončení leasingové smlouvy by měly být dodrženy následující podmínky: uplynula doba, na kterou byla leasingová smlouva podepsána, veškeré splátky byly včas a správně zaplaceny a byla uhrazena odkupní zůstatková cena automobilu.

Pokud vám leasingová smlouva končí, měli byste s předstihem alespoň jednoho měsíce kontaktovat leasingovou společnost a domluvit se s ní na postupu ukončení smlouvy. Většina leasingových společností kontaktuje klienty sama dopisem, ve kterém je uvedeno číslo smlouvy, datum konce smlouvy, dluh eventuelně přeplatek a zůstatková cena, kterou zbývá uhradit. Vy pak musíte postupovat podle instrukcí, které jsou v dopise uvedeny.

Pro předčasné ukončení leasingové smlouvy nestačí jenom vrátit vůz prodejci

Poněkud složitější je situace, pokud chcete leasingovou smlouvu ukončit předčasně. Předčasně smlouvu o leasingu mohou ukončit obě strany a důvodů může být několik. Například odcizení, totální zničení, úmrtí nájemce nebo neplacení splátek.

Při předčasném ukončení leasingové smluvy máte jako nájemce zpravidla povinnost uhradit veškeré dosud nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla leasingová smlouva původně uzavřena. Také budete muset uhradit veškeré výdaje pronajímatele, které s předčasným ukončením leasingové smlouvy má. Je pravděpodobné, že vás neminou úroky nebo smluvní pokuta. Pokud přitom spoléháte na tom, že když je vůz po dobu platnosti leasingu vlastně majetkem leasingové společnosti, a tak jej stačí prostě vrátit když už jej nechcete, pak je dobré vědět, že situace není zdaleka tak jednoduchá. Leasingová společnost vám většinou sdělí, že se pokusí vůz prodat prostřednictvím aukce, a vy pak budete muset uhradit případný rozdíl mezi vydraženou cenou vozu (která může být mnohonásobně nižší, než kdyby jste se pokusili vůz prodat sami třeba v autobazaru) a mezi zůstatkovou hodnotou předmětu leasingu.

Vlastní prodej vozu je výhodnější

Pokud tedy dáte přednost vlastnímu prodeji vozu, budete muset nejdříve uhradit zbývající leasingové splátky a další případné poplatky, a jakmile vyrovnáte i tento poslední závazek vůči leasingové společnosti, měli byste dostat velký technický průkaz společně s plnou mocí k přeregistrování auta. S těmito doklady musíte na příslušný odbor silniční dopravy, kde vám auto přeregistrují a vy se konečně stáváte majitelem vozu, který si můžete ponechat nebo jej následně prodat.

Myslete na pojištění

Až do ukončení leasingové smlouvy je auto majetkem leasingové společnosti a ta si svůj majetek chrání havarijním pojištěním. Jakmile se stanete majitelem vozu vy, měli byste zamířit do pojišťovny a havarijní pojištění si sjednat, protože to staré zaniká se změnou vlastníka.

Stejně tak byste si měli ohlídat povinné ručení. Zde máte dvě možnosti. Pokud jste si povinné ručení sjednali individuálně, musíte pojišťovně nahlásit změnu vlastníka automobilu. Pokud jste měli povinné ručení sjednané prostřednictvím leasingové společnosti, zaniká stejně jako havarijní pojištění a vy musíte uzavřít povinné ručení nové.

Podrobné podmínky pro ukončení leasingu by měly být uvedeny ve smlouvě

Každá leasingová společnost má pro ukončení leasingové smlouvy nastaveny trochu jiná pravidla, proto byste se v první řadě měli podívat do obchodních podmínek, kde by měla být tato situace popsána. Už při podpisu smlouvy byste se měli možností ukončení leasingové smlouvy zabývat a pokud ve smlouvě nenajdete podmínky pro předčasné ukončení smlouvy, trvejte na tom, aby byly ve smlouvě doplněny. Nikdy nevíte, co se může stát.