Jak zvládnout pracovní pohovor

Jak zvládnout pracovní pohovor
Ilustrační foto | Zdroj: 

Pracovní pohovor nebývá pro většinu lidí právě příjemnou záležitostí. Pokud ale budete vědět jak se na něj připravit a co od něj očekávat, pak se právě pro Vás může pracovní pohovor stát vítanou příležitostí „dobře prodat“ své znalosti, vlastnosti i zkušenosti. Jak zvládnou úskalí pracovního pohovoru a jak se na něj dobře připravit nám prozradil Mgr. Roman Slezák, který dlouhodobě působil jako personalista u jedné z největších reklamních agentur v ČR.

Připrava na pracovní pohovor

Příprava na pracovní pohovor začíná již nějakou dobu před samotným pohovorem. Jsou totiž určité typy otázek, na které se zeptá každý personalista a je dobré se na ně dopředu připravit. Než se tedy vydáte na pracovní pohovor, měli byste si udělat jasno zejména v následujících otázkách: Proč se ucházíte o danou pracovní pozici? Proč jste skončili ve svém předchozím zaměstnání? Jaké jsou Vaše představy o platu? Proč si myslíte, že byste se pro danou pracovní pozici hodili a co můžete firmě nabídnout? Jaké jsou Vaše dosavadní pracovní zkušenosti v oboru?

Udělejte si čas a v klidu popřemýšlejte nad svými vlastnostmi, které by se Vám v nové práci mohly případně hodit. Každá pracovní pozice totiž vyžaduje soubor určitých vlastností a zkušeností, které jsou důležitější než jiné a v mnohých případech jsou také důležitější než získaná odborná kvalifikace. Nebojte se prodat každou svoji dobrou vlastnost, kterou byste později při práci mohli využít.

Zjistěte si dopředu informace

Firma, ve které se budete ucházet o práci, již pravděpodobně přijala Váš životopis a má tak docela dobrý přehled o Vaší osobnosti, zkušenostech a osobních vlastnostech. Udělejte tedy to samé – než začne samotný pracovní pohovor, zjistěte si o firmě co nejvíce informací dopředu – čím se vlastně firma zabývá, jaký tam panuje pracovní režim, jaká je firemní kultura, jak chodí zaměstnanci oblékaní do práce, hrozí-li zaměstnancům časté přesčasy, apod. Čím více informací dopředu získáte, tím lépe budete na pracovní pohovor připraveni. S ohledem na získané informace pak také přizpůsobte své vystupování při pracovním pohovoru. Jsou firmy, kde i účetní musí chodit ve společenském obleku, v jiných firmách naopak potkáte generálního ředitele v otrhaných džínsech a svetru. Na pracovní pohovor se proto oblékněte tak, jak se od Vás pravděpodobně bude na té které pracovní pozici vyžadovat, nicméně pro pány by měl být oblek takřka povinný a také dámy nic nezkazí decentním společenským kostýmkem.

Než pracovní pohovor začne...

K pohovoru se dostavte včas, s mírným předstihem. Nechoďte příliš brzy, žádný personalista nebude příliš nadšen, když si to k pohovoru přihasíte o tři čtvrtě hodiny dřív, právě v čase oběda. Naopak zpozdíte-li se, vždy se za své zpoždění omluvte a udejte stručný důvod, proč k němu došlo. Někdy se také může stát, že na pracovní pohovor budete čekat někde v návštěvní místnosti mnohem déle, než jste původně měli – s touto situací raději počítejte dopředu a přizpůsobte tomu svůj další denní plán. Při čekání na přijetí k pracovnímu pohovoru často nejvíce stoupá nervozita. Zbavte se jí hlubokým dýcháním a uklidněte se vědomím, že jste se na pohovor dobře připravili. Čekají-li v místnosti zároveň s vámi další zájemci o práci, raději si jich moc nevšímejte. Můžete si být jisti, že podstatná část z nich se pro danou práci vůbec nehodí nebo nemá potřebnou kvalifikaci či povahu, ačkoliv na Vás mohou na první pohled působit dojmem právě opačným. Samozřejmostí by mělo být vypnutí zvuku u mobilního telefonu.

V průběhu pracovního pohovoru

Při samotném pracovním pohovoru se posaďte uvolněně, ne však vyloženě ležérně. Buďte zdvořilí, usmívejte se a buďte příjemní, ne však až příliš sebevědomí. Snažte se mluvit cíleně, Vaše odpovědi by měly být skutečně určené právě pro tu pracovní pozici, pro kterou se ucházíte – jste-li na pohovoru na pozici obchodního zástupce, pak asi málokoho zajímá, že jste domácí kutil a dokážete spravit cokoliv, byť by to byla tisíckrát pravda. Naopak musíte vyzdvihnout svoji komunikativnost, empatii, přesvědčovací schopnosti, přátelské a slušné vystupování a také trochu zdravého sebevědomí a soutěživosti. Jiné vlastnosti zase vyzdvihnete při pohovoru na pozici řidiče – zde bude nadevše oceněna Vaše dochvilnost, zodpovědnost, soběstačnost a psychická odolnost.

Lhát u pracovního pohovoru se rozhodně nevyplácí

Ačkoliv je pracovní pohovor pro vás příležitostí, jak se "vytáhnout", v žádném případě nelžete – zkušený personalista Vaši lež odhalí již během samotného přijímacího pohovoru, v každém případě by se na ni dříve nebo později tak jako tak přišlo, ať už se tato lež týká Vaší kvalifikace nebo psychických vlastností.

Nebojte se také letmo zmínit o svých slabších stránkách, zároveň ale také dodejte, že na jejich odstranění soustavně pracujete – získáte tím rozhodně více plusových bodů, než se snažit tyto své slabosti zakrývat, jsou-li pro Vaši budoucí pracovní pozici nějakým způsobem důležité.

Zachovejte si nadhled a chladnou hlavu

Nervozita také může zapříčinit různá faux pas, která se Vám můžou při pracovním pohovoru přihodit. Ať už se stane cokoliv, rozlijete hrnek s kávou nebo shodíte vázu ze stolu, zachovejte chladnou hlavu (ano, v takovém případě je to skutečně nadmíru obtížné)a situaci kvitujte s nadhledem – věřte, že tohle se může stát opravdu každému a také se to stává. Pokud Vás ani toto vědomí neuklidní, pak vězte, že to, že jste nešika, není překážka pro valnou většinu zaměstnání… J Na výsledek Vašeho pohovoru by to tedy nemělo mít žádný vliv, tak proč se tím nechat rozhodit – naopak, tím, jak celou situaci zvládnete, si můžete výrazně přilepšit.

Závěr pracovního pohovoru

Na konci pohovoru poděkujte personalistovi, že si na Vás udělal čas a rozhodně se od něj nedožadujte zhodnocení celého pohovoru, či případně nějakého slibu do budoucna.