Kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy 2013

Kalkulačka pro výpoče nemocenské a náhrady mzdy v roce 2013 vám umožní rychle a naprosto přesně určit, jaké částky vám budou za dobu vaší nemoci, případně karantény, vyplaceny jak zaměstnavatelem, tak od státu.

Výpočet pro:nemoc
karanténu
Celková délka pracovní neschopnosti (dnů):
Průměrná měsíční hrubá mzda (za posledních 12 měsíců):
Průměrná hodinová mzda (za poslední tři měsíce):
Zmeškaných pracovních dnů během prvních 21 dní nemoci:
Počet běžně odpracovaných hodin za den:
Náhrada mzdy za 1. až 3. den pracovní neschopnosti:0
Náhrada mzdy za 4. až 21. den pracovní neschopnosti: 0,- Kč
Nemocenské dávky od 22. dne pracovní neschopnosti:0,- Kč
CELKEM:0,- Kč

Byla pro Vás tato stránka užitečná? Uložte si ji nebo sdílejte se svými přáteli:

Jak pracovat s kalkulačkou pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy

Před samotným výpočtem si můžete nahoře na kalkulačce pomocí přepínacího políčka vybrat, zda se váš výpočet bude vztahovat na nemoc (nejčastější případ), nebo karanténu. Rozdíl je v náhradě mzdy - u nemoci totiž nemáte první tři dny nárok na náhradu mzdy, u karantény však ano.
Pokud si chcete vypočítat pouze nemocenskou bez náhrady mzdy, pak stačí když vyplníte pouze první dvě políčka a ostatní necháte prázdná.
  1. Do prvního políčka zadejte celkovou délku pracovní neschopnosti, čili celkový počet dní, po které vám vznikl nárok na nemocenskou. Zadávejte celkový počet kalendářních dní.
  2. Do druhého políčka zapište vaši průměrnou měsíční hrubou mzdu. Pokud v posledních 12ti měsících nebyla pokaždé stejná, pak sečtěte všech dvanáct posledních hrubých mezd podle výplatní pásky a vydělte číslem dvanáct - dostanete tak průměrou měsíční hrubou mzdu, kterou zadáte do políčka.
  3. Ve třetím políčku vyplňte průměrnou hodinovou mzdu za poslední tři měsíce. Tuto částku za hodinu najdete většinou na své výplatní pásce u položky "Průměr dovolená", "Průměr/hod" apod. Pokud svou přesnou hodinovou mzdu neznáte, sečtěte celkový počet odpracovaných hodin za měsíc a vydělte jimi svou měsíční hrubou mzdu - získáte tak průměrnou mzdu na hodinu.
  4. Do čtvrtého políčka zadejte počet zmeškaných pracovních dní během prvních 21 dní nemoci, čili počet pouze těch dní, po které byste normálně byli v práci kdyby jste nebyli nemocní.
  5. V pátém políčku uveďte počet hodin, které běžně strávíte za den v práci - tedy zda pracujete šest, osm, dvanáct nebo jiný počet hodin denně.
Po stisknutí tlačítka "Vypočítat nemocenskou" pak uvidíte výši náhrady mzdy po prvních 21 dní nemoci (kterou platí váš zaměstnavatel), nemocenské dávky po 21. dni nemoci (platí stát), a také celkový počet prostředků které obdržíte za celou dobu nemoci.