O co všechno lze snížit daňový základ a platit tak méně na dani z příjmů

O co všechno lze snížit daňový základ a platit tak méně na dani z příjmů
Ilustrační foto | Zdroj: 

Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů se neúprosně blíží, a protože každý člověk zcela přirozeně hledá způsob, jak na daních co nejvíce ušetřit, připravili jsme pro vás základní přehled co a jak si můžete udečíst z daňového základu, abyste platili co nejméně.

Poskytnuté dary

Řádek č. 46 daňového přiznání

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste poskytli jiným osobám nebo subjektům. Zákon však přesně stanoví, o jaký dary může jít, proto s odečtem za kuchyňského robota, který jste darovali manželce k Vánocům, bohužel u finančního úřadu nepochodíte.

Odečíst si však ale můžete dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky nebo které jsou pořadateli veřejných sbírek, přičemž platí že tyto dary směřují na financování vědy, výzkumu, kultury, školství, policii, požární ochranu, podporu mládeže, ochranu zvířat, na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, zdravotnické nebo charitativní účely, dale pak pro registrované náboženské církve a společnosti, tělovýchovné a sportovní účely, dary politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, ale také třeba fyzickým osobám v invalidním důchodu nebo závislým na péči jiné osoby, ovšem pouze na jejich zdravotnické prostředky.

Pro uplatnění odečtu od základu daně musí být hodnota darů vyšší než 2 % vašeho daňového základu, nebo alespoň 1.000,- Kč, nejvíce si však můžete odečíst částku do výše 15 % vašeho daňového základu.

Mezi dary se počítá také bezplatné darování krve, přičemž částka, kterou si můžete za jedno darování krve odečíst, je 2.000,- Kč.

Zaplacené úroky na bydlení

Řádek č. 47 daňového přiznání

Výhodné je uplatnit možnost odečtu zaplacených úroků na hypotéky, úvěry ze stavebního spoření nebo jiného úvěru poskytnutého bankou nebo stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotékou (např. tzv. překlenovací úvěr).

Účel úvěru tedy musí sloužit přímo na poskytnutí bytových potřeb, ne však na za účelem jejich dalšího pronájmu nebo jiné podnikatelské činnosti.

A co si tedy pod pojmem "bytové potřeby" představit? Jedná se například o výstavbu rodinného nebo bytového domu, případně samotného bytu, nebo změna stavby. Dále se jedná o koupi pozemku, na kterém do čtyř let začnete stavět dům, koupi rodinného nebo bytového domu, údržba a změna stavby rodinného domu ve vašem vlastnictví, úhrada za převod členských práv a povinností družstva v souvislosti s převodem nájmu nebo jiného užívání bytu a také vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu či rodinného nebo bytového domu.

Zároveň mezi úvěry na poskytnutí bytových potřeb můžeme zahrnout také jakékoliv jiné úvěry, které posloužily na zpalcení úvěru nebo půjčky na financování bytových potřeb podle předchozích pravidel (např. refinancování hypotéky).

Uplatnit však můžete pouze tu část splátky, která sloužila na zaplacení úroků, nikoliv tedy celou částku splátek. Informaci o výši zaplacených úroků za zdaňovací období vám právě pro tyto účely poskytne přímo banka nebo stavební spořitelna.

Celkem si takto můžete základ daně snížit až o 300.000,- Kč, pokud jste však úroky spláceli jen několik měsíců v roce, pak můžete uplatnit odečet pouze za ty měsíce, po které jste úroky a spláceli, a to až do výše 25.000,- Kč za každý měsíc.

Příspěvky na penzijní připojištění a pojištění

Řádek č. 48 daňového přiznání

Od základu daně si také můžete odečíst veškeré příspěvky, které jste odvedli na penzijní připojištění nebo pojištění, a to snížené celkem o částku 12.000,- Kč (snížit daň si tak můžete až při celkovém ročním příspěvku přesahujícím právě 12.000,- Kč). Celkem ke snížení základu daně můžete uplatnit maximálně 12.000,- Kč.

Vysvětlíme si to na následujících třech příkladech:

  • pokud jste za celý minulý rok přispěli na své penzijní připojištění např. částku 12.000,-, musíte si ji nejprve o již zmíněných 12.000,- Kč snížit, dostanete tak nulu a nemůžete tak využít snížení daňového základu
  • pokud jste za celý minulý rok přispěli např. částku 15.000,- Kč, pak ji opět snížíte o 12.000,- Kč a dostanete tak částku 3.000,- Kč, o kterou si můžete snížit daňový základ
  • a nakonec pokud jste za celý minulý rok na penzijní připojištění zaplatili např. 26.000,- Kč, pak tuto částku opět snížíte o 12.000,- Kč a dostanete tak částku 14.000,- Kč. Jelikož ale maximální částka, kterou o kterou si takto můžete daňový základ snížit, je 12.000,- Kč, tak budete moci uplatnit právě pouze oněch 12.000,- Kč.

Jestliže tedy za celý rok zaplatíte méně než dvanáct tisíc korun (včetně), základ daně si nijak nesnížíte. Pokud do fondu zaplatíte více než 24.000,- Kč za celý minulý rok, základ daně si můžete snížit o 12.000,- Kč bez ohledu na to, o kolik jste hranici 24 tisíc překonali.

Příspěvky na životní pojištění

Řádek č. 49 daňového přiznání

Základ daně si můžete snížit také o všechny zaplacené příspěvky na životní pojištění, a to do maximální výše 12.000,- Kč. Musíte však zároveň splňovat ještě dvě podmínky: vaše pojistná smlouva musí být sjednána minimálně na dobu 5 let a zároveň minimálně do 60. roku vašeho věku.

Pokud je součástní pojistné smlouvy také pevně sjednaná částka "na dožití", potom musí být její minimální výše 40 000 Kč u pojistek trvajících 5-15 let a 70 000 Kč u pojistek trvajících déle než 15 let.

Odečíst si přitom můžete celou výši zaplacených příspěvků za předchozí rok, avšak jen do již zmiňované výše 12.000,- Kč.

Příklad:

  • pokud jste na životní pojištění platili částku 150,- Kč měsíčně, pak za celý rok jste takto zaplatili celkem 1.800,- Kč. O tuto částku (1.800,- Kč) si pak můžete snížit i základ daně
  • pokud jste na životní pojištění platili částku 1.200,- Kč měsíčně, pak za celý rok jste takto zaplatili celkem 14.400,- Kč. Základ daně si však můžete snížit jen o 12.000,- Kč.

Odborové příspěvky

Řádek č. 50 daňového přiznání

Jste-li v odborech, můžete využít další výhody - členové zaměstnaneckých odborových organizací si totiž mohou od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky, a to až do výše 1,5 % veškerých zdanitelných příjmů, nejvíce však částku 3.000,- Kč.

Výdaje na další vzdělávání

Řádek č. 51 daňového přiznání

Dále si můžete od základu daně odečíst také poplatky za zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, ovšem jen pokud jste si je sami zaplatili (ne zaměstnavatel), ani jste si je jako podnikatelé neuvedli do svých výdajů.

Ne všechny typy zkoušek vám ale mohou být pro účely snížení daňového základu uznány, je proto vhodné se poradit s daňovým poradcem, případně přímo u pracovníků finančního úřadu, než výdaje za konkrétní zkoušku uplatníte.

Základ daně si takto můžete snížit maximálně o 10.000,- Kč, avšak osoby se zdravotním postižením si mohou základ daně snížit až o 13.000,- Kč a osoby s těžkým zdravotním postižením až o 15.000,- Kč.

Prostředky vložené do výzkumu a vývoje

Řádek č. 52 daňového přiznání

Poslední možnost se týká pouze velmi malého okruhu lidí, kteří mají možnost si za určitých podmínek snížit základ daně o veškeré náklady, které vynaložili při realizaci projektů výzkumu a vývoje v podobě experimentálních nebo teroretických prací, projekčních nebo konstrukčních prací, apod.