Odstoupení od kupní smlouvy I. - smlouvy uzavřené mimo provozovnu

Odstoupení od kupní smlouvy I. - smlouvy uzavřené mimo provozovnu
Ilustrační foto | Zdroj: 

Odstoupení od kupní smlouvy lze provést pouze v případech, kdy nám to dovoluje zákon (§57 občan. zák., §53 občan. zák.). Je také důležité rozlišovat, jakým způsobem byla kupní smlouva uzavřena – čili zda došlo k jejímu uzavření v řádném (tzv. kamenném) obchodě či provozovně prodejce, nebo zda došlo ke koupi zboží mimo prostory podnikání prodejce.

Tento případ nastává nejčastěji na různých předváděcích a prodejních akcích a zájezdech konaných mimo prostory patřící prodejci. Třetí možností je uzavření kupní smlouvy na dálku, tj. v případě objednávky přes internet, telefonicky, apod.

V druhém a třetím případě je odstoupení od kupní smlouvy jednodušší zejména v tom, že nikdy nemusíte udávat žádný důvod, proč od kupní smlouvy odstupujete, musíte však dodržet zákonem stanovené lhůty a podmínky (viz. níže).

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo provozovnu

V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání (tzn. v případě zakoupení zboží mimo provozovnu prodejce, čili typicky na různých předváděcích akcích v hotelech a restauracích nebo zboží zakoupeného od podomních prodejců u vás doma), pak můžete odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a to do 14 dnů od jejího uzavření, nebo do jednoho měsíce v případě, že jste objednané zboží, od jehož koupě chcete odstoupit, ještě neobdrželi. V případě, že vás prodejce písemně neupozorní na tyto možnosti odstoupení od kupní smlouvy podle §57 občan. zák., pak se tato lhůta prodlužuje až na jeden rok.

Jak postupovat při zrušení kupní smlouvy uzavřené mimo provozovnu

V takovém případě pak stačí, když prodejci zašlete dopis (případně spolu s vraceným zbožím), ve kterém musíte výslovně uvést, že odstupujete od kupní smlouvy v souladu s §57 občan. zák. (je důležité toto opravdu přesně specifikovat, jinak by váš dopis mohl prodejce pojmout jako reklamaci a nikoliv odstoupení od smlouvy), dále pak uveďte, jakým způsobem vám mají být vráceny peníze za zboží (včetně všech náležitých údajů jako číslo bankovního účtu či adresy příjemce složenky) a v případě, že odesíláte zpět zároveň i obdržené zboží, pak také nezapomeňte přiložit kopie veškerých dodacích listů, které jste spolu se zbožím obdrželi.

Tento dopis pak zašlete doporučeně na adresu, kterou vám prodejce pro tyto případy poskytl (jestliže neposkytl, pak zásilku odešlete přímo na adresu provozovny, případně na jinou kontaktní adresu prodejce). Peníze, které jste již za zboží zaplatili, prodejce musí vrátit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Když si prodejce sami pozvete domů, při odstoupení od kupní smlouvy ztrácíte veškeré výhody

Dávejte si ale pozor zejména při nakupování zboží v případech, kdy vás prodejce navštívil doma – pokud si jej totiž za tímto účelem domů sami výslovně pozvete, pak už na odstoupení od kupní smlouvy podle výše uvedených pravidel nemáte nárok a budete muset postupovat tak, jako byste si zboží zakoupili běžným způsobem v prodejně. Prodejci toto ustanovení často obcházejí poznámkou v kupní smlouvě, ve které je velmi drobným písmem uvedeno, že jste si prodejce domů přímo pozvali za účelem uzavření této kupní smlouvy, a tím pádem pak musíte při odstoupení od kupní smlouvy postupovat stejně, jako v případě zakoupení zboží přímo v prodejně.

V některých případech od kupní smlouvy odstoupit nelze

Zákon pak také vyjmenovává případy, kdy od kupní smlouvy odstoupit podle výše uvedených pravidel nelze. Jsou jimi tyto typy smluv:

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

d) pojistné a o cenných papírech