8 hlavních poplatků, které by vás měly zajímat při pořizování kreditní karty

8 hlavních poplatků, které by vás měly zajímat při pořizování kreditní karty
Ilustrační foto | Zdroj: 

Půjčené peníze nikdy nejsou zadarmo, vždy musíte zaplatit společnosti, která vám kreditní kartu vydala – ať už úroky za použití půjčených peněz nebo poplatky spojené s nabízenými službami a sankcemi za nedodržení podmínek. Karty mohou být ovšem od určitých poplatků osvobozeny a vy značně ušetříte. Pokud se rozhodujete mezi různými variantami, sledujte následující.

1. Poplatek za vydání kreditní karty

Jedná se o administrativní poplatek, který zaplatíte jednorázově při sjednání kreditní karty. Je finanční náhradou za služby pracovníků, kteří na žádosti pracují – ověření bonity, vyplnění smlouvy, schválení smlouvy a další úkony.Řada bankovních institucí jej ale neúčtuje a služby svým zákazníkům poskytuje zdarma.

2. Poplatek za vedení kreditní karty

Zahrnuje náklady spojené s funkčností kreditní karty. Částečně sem zasahuje velice nákladná položka za platební systém, který umožňuje bezhotovostní platby, výběry z bankomatů nebo platby v hotovosti po celém světě. K nejznámějším systémům patří například Master Card, Visa, American Express a podobně. Poplatek bývá účtován jednou za rok, nebo měsíčně.

3. Poplatek za vedení úvěrového účtu

Je spojen se správou úvěrového účtu – vedení fyzického účtu u banky, online bankovnictví, evidence příchozích a odchozích položek a další. Tento poplatek patří k nejvíce kritizovaným. Kreditních karet se ale většinou netýká.

4. Poplatek za měsíční výpis

Týká se zasílání pravidelných přehledů o stavu vašeho úvěrového účtu. Měsíční výpisy můžete získávat buď poštou, nebo elektronicky e-mailem. Výhodnější je však elektronické zasílání výpisů, které bývá zdarma.

5. Poplatek za výběr hotovosti

Kreditní karty jsou primárně určeny k bezhotovostním platbám, proto, chcete-li vybrat hotovost z bankomatu nebo na přepážce, zaplatíte za tuto službu jednorázový poplatek v řádu desítek korun. Navíc počítejte s okamžitým úrokem bez ohledu na to, zda částku vrátíte během bezúročného období či nikoli.

6. Poplatek za blokaci nebo vydání nové karty

Nejčastěji je spojen se ztrátou nebo krádeží kreditní karty a zahrnuje administrativní náklady i cenu karty nové.

7. Sankční poplatek za nedodržení data splatnosti

Banky zpravidla počítají s tím, že část klientů nesplatí čerpanou částku během bezúročného období, které je v dané bance stanoveno. Pokud tak neučíte, zaplatíte úroky z prodlení. Navíc pokud nezaplatíte alespoň tzv. minimální splátku, naúčtuje vám banka ještě penále. Jedná se o běžnou a spravedlivou pokutu za nedodržení smluvních podmínek.

8. Sankční poplatek za překročení limitu

Na kreditní kartě je smluvně sjednán kreditní limit k čerpání. Pokutu platíte ve chvíli, kdy si neohlídáte stav vašeho kreditního účtu a překročíte dohodnutou částku.

Některé z výše jmenovaných poplatků jsou z řad klientů velice kritizovány. Naštěstí však existuje možnost vybrat si mezi různými bankovními společnostmi, které již své kreditní karty od absurdních poplatků osvobodily. Jednou z nich je například Citi kreditní karta Classic, kde neplatíte poplatky za vydání ani vedení karty, vedení úvěrového účtu, blokaci či novou kartu.

-PR-