Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany
Ilustrační foto | Zdroj: 

S růstem právního povědomí roste i počet právních sporů. Pojištění právní ochrany přebírá soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Nese nebo zmírňuje tak náklady na obhajobu pojištěného a je velkou pomocí při prosazování jeho právních zájmů.

Pojištění je určeno pro fyzické i právnické osoby, které chtějí zmírnit finanční dopad právních sporů. Je sjednáváno za účelem eliminování finančních nákladů vynaložených na obhajobu vlastních práv v případě nahodilých právních sporů. Pojistnou ochranu pojištěný ocení zejména při prosazování svých právních zájmů vůči ekonomicky silnějším subjektům.

V případě pojištění právní ochrany má pojištěný na své straně silného partnera pro hájení vlastních práv. Kromě krytí finančních nákladů vynaložených na obhajobu právních sporů využívá pojištěný i silnou vyjednávací pozici pojistitele vůči protistraně. Často lze tak některým sporům zcela předejít.

Pojistná ochrana zahrnuje bezplatné právní poradenství pojistitele v případě hrozícího sporu i v případě sporu již vzniklého, náklady na mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby i náklady soudního řízení.

Právní ochrana má poměrně široký záběr oblastí práva, které je možné pojištěním pokrýt v závislosti na sjednaném druhu produktu.

Pro více informací se zeptejte svého pojišťovacího makléře.

-PR-