Pouliční podvody

Pouliční podvody
Ilustrační foto | Zdroj: 

Kolikrát Vás už na ulici zastavil podezřelý člověk, nebo Vám přímo zaklepal u dveří? Nemusí to znamenat nic, ale také může jít o podvodníka, který si Vás právě vybral za svou budoucí oběť. Jejich cílem se však také můžete stát zcela náhodně a zavčasu prokouknout jejich propracované falešné hry je pro normálního člověka téměř nemožné.

Podvodníci bývají totiž výboní psychologové a dokáží dokonale využít lidských potřeb a pohnutek ve svůj prospěch. Ty nejčastější finty podvodníků si teď vysvětlíme, abyste byli schopní je včas rozpoznat a bránit se jim.

Podvod jako "naléhavá pomoc vnukovi"

Princip tohoto známého a starého podvodu (nicméně stále velmi oblíbeného a úspěšného), je následující: nejčastěji dvojce podvodníků si vytipuje nejlépe člověka v důchodovém věku (není podmínkou,ale nejlépe se tak s obětí manipuluje - ostatně jako u většiny jiných podvodů) a zjistí si jeho adresu. Jsou-li podvodníci ochotní zajít ještě dál, nenápadným rozhovorem (opět důvod proč volí starší lidi - mají čas a rádi si povídají) zjistí další údaje, zejména informace o rodinných příslušnících a vztazích k některým členům rodiny.

Potom, o pár dní později, zničehonic u dveří této např. důvěřivé babičky zazvoní udýchaný, nicméně slušně vypadající mladý muž nebo žena, a vysvětluje, že je velmi dobrým kamarádem jejího vnuka ale že před chvílí měli nedaleko (ale zároveň dost daleko na to, aby náhodou starou paní nenapadlo se na místo vypravit) autonehodu kterou právě její vnuk způsobil - naštěstí se nikomu nic nestalo, již to řeší policie, ale bohužel u sebe nemají dost peněz na zaplacení pokuty a tak byl poslán vnukem babičky k ní domů s žádostí, jestli by mu nepůjčila na zaplacení této pokuty - sám přijít nemohl, musel zůstat na místě s policií.

Tento trik funguje až s děsivou pravděpodobností, a to i tehdy, kdy si podvodníci nedají ani práci se zjišťováním rodinné situace u své oběti - stačí vybrat jakéhokoliv staršího člověka a pokud se odkážete na jeho vnuka, určitě uspějejete - vždyt vnuka či vnučku má téměř každý člověk v důchodovém věku. A pokud náhodou ne, je snadné vymluvit se na omyl.

Podvodný podomní prodejce

Cílem těchto podvodů se opět stávají starší lidé, a ačkoliv varování před podobnými praktikami jsou plné noviny a televize, neskutečně velké procento důchodců je stále schopno na tento typ podvodu naletět. Princip asi známe všichni - mezi dveřmi starého člověka se objeví dvojice žen či mužů nabízející výhodně ke koupi krásné dečky, polštáře, sady nožů a podobně. Jakmile se senior rozhodne ke koupi (což díky výřečnosti "prodejců" bývá velmi často) a vydá se do útrob svého bytu či domu pro peníze (které starší lidé obvykle schovávají na jednom místě), jeden z podvodníků dává velmi dobrý pozor na to, kde se daná skrýš nachází. Jakmile se pak senior vrátí s penězi na zaplacení, bývá obvykle zabaven jedním z podvodníků zatímco druhý (ať už nepozorovaně, nebo pod záminkou použití wc) vyhledá skrýš s penězi a schová je k sobě. Poté odcházejí a než důvěřivý důchodce zjistí co se stalo, jsou už dávno pryč.

Rozměňování bankovek

Rovněž jeden ze starých a účinných triků. Praktikuje se především na obsluhu restaurací, heren, prodavačky v malých obchůdcích atd. Cílem podvodníka je při rozměňování bankovek natolik zmást obsluhu, že nakonec odchází z rozměňování obohacen i o několik tisíc korun. Vše obvykle začíná žádostí "hosta" o rozměnění velké, např. pětitisícové bankovky na drobnější. Jakmile obsluha vyplatí podvodníkovy tyto menší peníze, ten si najednou vzpomene nebo zjistí, že v kapsách ještě nějaké drobnější má, a žádá tedy změnu části rozměněných bankovek zpět na vyšší hodnotu. Při tom vrátí obsluze v drobných záměrně o něco méně, a čeká až si toho při přepočítávání všimne. Jakmile je pak na tuto chybu upozorněn, velmi se omlouvá, doplácí chybějící zbytek částky a k tomu se rozhodně ještě přihodit další bankovku výměnou za jednu větší, přičemž původní peníze z "předchozího kola" stále zůstavají na jeho straně. A je to. Obluha dokonale ztrácí přehled o toku peněz a že se stala obětí podvodu většinou zjistí až když si na konci směny uzavírá účet.

Pracovník elektrárny, plynáren, apod.

Tito podvodníci se převléknou do montérek nebo pracovních oděvů s falešným logem společnosti a obcházejí domy a byty vydávajíce se za revizní pracovníky. Chvilku se Vám důležitě budou hrabat ve stupačkách (jističích, zásuvkách nebo sporáku), aby posléze dokončili "kontrolu" vypsáním faktury na určitou částku kterou po Vás také budou chtít hned zaplatit.

Obrana je jednoduchá: energetické a vodárenské společnosti se v případě podobných revizí vždy ohlašují dopředu přímo správci bytového domu (který posléze informuje obyvatele vyvěšením oznámení na nástěnce či vchodových dveřích) nebo najdete informaci o chystané revizi ve své poštovní schránce. Až Vás pak takový revizní technik navštíví a Vy budete mít nějaké pochybnosti, vždycky po něm můžete požadovat předložení platného osvědčení a služebního průkazu zaměstnance, popřípadě zatelefonovat přímo Vaší dodavatelské společnosti (která Vám poskytuje dodávku vody, elektřiny nebo plynu) a informovat se na právě probíhající kontroly a jména pracovníků určených k těmto kontrolám.

Především však nikdy za takové práce, které jste si sami neobjednali, neplaťte přímo na místě! Měla by Vám být vystavena faktura na které bude uveden datum splatnosti a do té doby si vše můžete v klidu ověřit na příslušných místech. Poměrně novou variantou tohoto podvodu je také smyšlená "ze zákona provedená revize komínu" nebo montáž kabelové televize. Pozor na to.

Fiktivní bankovní inspektor

Slušně oblečený a kultivovaně vystupující podvodník si v některé z větších poboček banky vyhlédne svou budoucí obět, tu si posléze diskrétně odvede stranou a představí se jako bankovní inspektor (popř. přímo pracovník banky) a požádá ji o pomoc s odhalením podvádějícího bankovního úředníka. Tato pomoc bude spočívat v tom, že si ze svého vlastního účtu vyberete určitou částku peněz, kterou si pak "inspektor" na chvíli převezme ke kontrole. Pak už ovšem neuvidíte ani "inspektora", ani peníze.

Jinou variantou tohoto podvodu se stejným základem je, že Vás onen "inspektor" požádá o bezhotovostní převod či hotovostní vklad na číslo účtu které Vám předloží (tento účet je založen pod falešnou identitou) a ukáže Vám zdálky toho "podvádějícího" úředníka u kterého to máte provést, a samozřejmě se slibem, že peníze Vám budou okamžitě vráceny jen co se ověří poctivost a správnost provedené transakce oním úředníkem. Možné taky je, že Vám místo peněz vystaví šek banky (samozřejmě nekrytý).