Práce z domova

Práce z domova
Ilustrační foto | Zdroj: 

Práce z domova (tzv. home office) je stále oblíbenější nejen u spokojených zaměstnanců, ale také u firem, protože na takovém způsobu práce nakonec vydělají obě strany. Zatímco firmy ušetří nemalé náklady na pracovních místech, zaměstnanci si mohou mnohem lépe rozvrhnout a naplánovat nejen svou pracovní dobu, ale také osobní život, ušetří na dopravě do zaměstnání a spokojenost zaměstnance se pak také odráží na kvalitě jeho práce.

Zejména v době finanční krize začaly firmy objevovat výhody práce z domova, a začaly ji mnohem častěji nabízet i svým kmenovým zaměstnancům. Většinou je tato práce vedena formou „padesát na padesát“, tedy že část pracovní doby stráví zaměstnanec stejně v kanceláři nebo jiných prostorech zaměstnavatele, a zbytek práce pak odvádí doma.

Práce z domova v ČR

Podle údajů Českého statistického úřadu pracuje v ČR z domova přibližně 2,1% všech zaměstnanců, je však nutno dodat, že počet nabídek práce z domova se neustále mírně zvyšuje.

„Během svého studia jsem pracovala jako brigádnice v účetním oddělení jedné firmy provozující maloobchodní řetězec. Hned po škole jsem však odešla na mateřskou dovolenou a firma mi nabídla možnost pracovat z domova pro oddělení finanční analýzy, za což jsem byla velmi ráda. Nyní mám již dva roky po mateřské, ale práce z domova mi zůstala“, říká Markéta Kočendová a zároveň dodává, že by v žádném případě neměnila. „Ačkoliv nemám takový plat, jako zaměstnanci, kteří pracují přímo v kancelářích firmy, mám mnohem více volného času na svou dcerku a méně stresu“.

Při práci z domu je důležitá hlavně dostatečná sebekázeň

Práce z domova však není vhodná pro každého – někdy bývá těžké se doma donutit zasednout k počítači a pustit se do grafů, tabulek, reportů či jiných neoblíbených činností souvisejících s prací. Na rozdíl od kanceláří, kde vládne pracovní atmosféra, nás totiž doma ovládá naopak pocit domácí pohody a neustálé lákadla v podobě televize, knížky, práce venku apod., takže k práci z domova je nutná velká porce disciplíny a vzájemné důvěry. Některé firmy se také nabídce práce z domova vyhýbají z důvodů menších možností komunikace zaměstnance nejen s nadřízenými, ale také s kolegy, kteří se na zpracovávaném úkolu mohou dílčí formou podílet.

Zaměstnanci si většinou váží prokázané důvěry

Ve většině případů však dochází k opačnému efektu – zaměstnanec cítí důvěru, kterou v něj zaměstnavatel vložil tím, že mu dovolil pracovat z domova, a snaží se tuto důvěru nezklamat. Toto nakonec vede ke stejným nebo i lepším pracovním výsledkům, než při práci z kanceláře, nicméně možnost zachování komunikace s kolegy i nadřízenými je stále velmi důležitá, spousta zaměstnanců pracujících z domova tak stejně musí pravidelně do firmy dojíždět.

Práce z domova jako nejvíce ceněný benefit

Nejčastěji bývá práce z domova nabízena formou zkráceného úvazku nebo jako jeden z firemních benefitů, kde je zaměstnancům umožněno si doma odpracovat pouze určitý podíl své běžné práce, kterou vykonávají v řádných prostorách firmy.

V době, kdy spousta firem byla kvůli ekonomické krizi nucena zrušit spoustu zaměstnaneckých benefitů, je práce z domova tím nejžádanějším a také zaměstnanci nejlépe oceněným. To nám potvrdila také Jana Michalíková, vedoucí obchodního úseku u jedné pražské mediální agentury: "Již dva roky mohou někteří z našich zaměstnanců využívat výhody práce z domova, a musím říct, že o tento způsob práce je u nás stále větší zájem i z řad uchazečů o zaměstnání, pro které se možnost pracovat z domova stala jedním z lákadel proč pracovat právě pro nás."

Pozor na podvodné nabídky práce z domu

Pro spoustu lidí práce z domova znamená zejména představu navlékání korálků, plnění obálek, sestavování propisek a podobné činnosti – v drtivé většině případů se však jedná pouze o podvodné nabídky snažící se z důvěřivých lidí vylákat menší či větší částky výměnou za slibovanou práci. Inzerátů na podobné práce je plný internet i tisk a podvodníci většinou zůstávají nepotrestáni, neboť „pro pár korun“ nikomu nestojí za soudní tahanice.

Pokud si tedy hledáte práci z domova, vždy se raději zajímejte jen o nabídky seriózních a zavedených firem, které mají vlastní webovou prezentaci, oficiální sídlo a jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku. U většiny podvodných inzerátů pak bývá uvedena jen e-mailová adresa a to ještě taková, která je zavedena u některé z tzv. „freemailových“ služeb jako je seznam.cz, email.cz, centrum.cz apod., kde si může anonymně zařídit e-mail během pár minut kdokoliv. Na takové nabídky raději vůbec nereagujte, byla by to jen ztráta vašeho času i financí.