Reklamace zboží zakoupeného na reklamních akcích nebo přes internet

Reklamace zboží zakoupeného na reklamních akcích nebo přes internet
Ilustrační foto | Zdroj: 

Časté problémy vznikají při reklamacích či odstoupení od nevýhodné smlouvy uzavřené na reklamních zájezdech a prezentačních akcích nebo při nákupu přes internet. Prodejci, kteří vám dané zboží prodali za použití ne zrovna těch nejčistších a nejférovějších způsobů agitace, se pak velmi urputně brání jakékoliv vaší snaze o vrácení zboží.

Problém tak nastává ve chvíli, kdy zjistíte, že zboží zakoupené na reklamní akci ve skutečnosti nemá tak zázračné vlastnosti, které vám prodejce sliboval a nadšeně předváděl, nebo když si uvědomíte, že splácení ohoho zboží vůbec není tak výhodné jak jste si původně mysleli.

V tomto článku vám ukážeme na co máte v takových případech právo a na co rozhodně právo nemají prodejci.

Agresivní obchodní praktiky nejsou na prodejních akcích výjimečné

Pokud se zúčastníte nějaké hromadné prezentační akce spojené s prodejem výrobků, měli byste být ostražití už od začátku. V první řadě si musíte dát pozor na skoro až agresivní obchodní praktiky některým firem (tyto praktiky jsou nezákonné a jsou upraveny zákonem č. 634/1992 Sb., což je zákon o ochraně spotřebitele. Na konci tohoto článku si můžete přečíst, co přesně se v příloze č. 2 k §5a tohoto zákona uvádí.

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu

Jestliže už přeci jenom přikročíte ke koupi zboží na jedné z takových akcí a po jeho dodání nejste spokojeni s jeho vlastnostmi, nebo zboží nemá vlastnosti, jaké prodávající prohlašoval, že je má, pak máte podle §57 občanského zákoníku do 14 dnů nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů a vrácení plné kupní částky (a také po vás prodejce v tomto případě NESMÍ uplatňovat žádnou sankci za toto odstoupení).

Prostory obvyklé k podnikání?

To vše ale platí pouze v případě, že se koupě uskutečnila MIMO PROSTORY OBVYKLÉ K PODNIKÁNÍ, což je sice u takových akcí běžné, ale někdy se může stát, že se taková akce přece jen odehrává v prostorách patřících prodávající firmě a v tom případě pak nárok na odstoupení podle tohoto zákona nemáte.

Prezentační prodejní akce se většinou však odehrávají v pronajatých saloncích hotelů či restaurací – v tomto případě tedy nejde (ačkoliv si tyto prostory firma krátkodobě pronajala) o prostory obvyklé k podnikání, takže zboží můžete bez obav do dvou týdnů vrátit. V případě, že k dodání zboží doposud nedošlo a vy jste si koupi rozmysleli, pak můžete podle stejného zákona od smlouvy odstoupit dokonce do jednoho měsíce od jejího podepsání. Dále platí, že v případech, kdy jste nebyl na výše uvedené možnosti odstoupení od smlouvy prodejcem písemně (např. v kupní smlouvě) upozorněn, pak se pro vás lhůta k odstoupení od smlouvy a vrácení peněž prodlužuje až na dobu jednoho roku po podpisu smlouvy.

Nejčastější triky prodejců na prodejních akcích

Na následujících řádcích Vám ukážeme, jaké triky prodejci používají, aby obešli výše uvedené zákony a zbavili vás tak možnosti se bránit:

  1. V restauracích a hotelích, kde se prezentace koná, si nejdříve zjistěte, zda právě tady není sídlo oné prodejní organizace. Ze zákona máte na takové informace nárok a provozovatel Vám je musí poskytnout.
  2. Dejte si pozor při podpisu smlouvy, kde bude ujednáno, že vám bude zboží prodejcem dopraveno až domů a následně dojde k podpisu kupní smlouvy – pak by se jednalo o situaci, kdy jste si VY SAMI POZVALI PRODEJCE K SOBĚ DOMŮ, a tím pádem ztrácíte nárok na odstoupení od kupní smlouvy podle výše uvedeného §57 občanského zákoníku.
  3. Stejně tak buďte obezřetní i před podpisem kupní smlouvy uzavřené u Vás doma prostřednictvím podomních prodejců - někdy totiž bývá v kupní smlouvě velmi drobným písmem uvedeno, že jste si zmíněného prodejce domů výslovně pozvali za účelem uzavření této kupní smlouvy - tím pádem pak opět ztrácíte nárok na odstoupení od kupní smlouvy platící pro nákupy zboží mimo provozovnu a musíte postupovat tak, jako byste zboží zakoupili v běžné prodejně (čímž ztrácíte mnohé výhody, jako např. odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu).

Od kupní smlouvy můžete odstoupit i po čtrnáctidenní lhůtě

Pokud jste už přece jen nějakým nedopatřením přišli o právo uplatnit odstoupení od smlouvy podle §57 a věc, kterou jste si zakoupili, nemá takové vlastnosti, jaké vám prodejce při prezentaci tak přesvědčivě sliboval, pak ještě můžete samozřejmě využít zákona řešícího reklamaci z důvodu rozporu s kupní smlouvou (§616 občanského zákoníku). V tom se uvádí, že pokud na vlastnostech výrobku v rozporu s kupní smlouvou došlo během doby šesti měsíců od jeho zakoupení, má se za to, že tato vada byla na výrobku již při jeho koupi.

Prodejce má pak povinnost bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jak vypadají agresivní obchodní praktiky?

Příloha č. 2 k §5 zákona č. 634/1992 Sb. o agresivních obchodních praktikách:

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel a) vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy,

b) osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy,

c) opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy; tím nejsou dotčena ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění a příslušná ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb.,

d) požaduje na spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku pokládat za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy,

e) prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu,

f) požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal nebo požaduje vrácení či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle předem uzavřené smlouvy,

g) prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci, nebo

h) vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje nebo pro získání výhry nebo výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.

Tolik nám tedy říká zákon o agresivních obchodních praktikách. V případě jakýchkoliv potíží se obraťte na některou z poraden Sdružení na obranu spotřebitele, odkaz naleznete na našich stránkách v sekci odborné instituce.