Charakteristika jednotlivých typů úvěrů

Charakteristika jednotlivých typů úvěrů
Ilustrační foto | Zdroj: 

Banky v dnešní době nabízejí široký sortiment různých úvěrových produktů, a pro běžného smrtelníka pak může být trochu obtížné se v této záplavě termínů orientovat. Každý druh úvěru je něčím specifický, určený pro konkrétní situaci, potřebu nebo způsob čerpání a využíváním špatného typu úvěru se můžete připravit zbytečně o spoustu peněz.

Vždy proto raději přemýšlejte, zda je pro Vás právě zvolený typ úvěru ten nejvhodnější, a to nejen podle velikosti měsíčních splátek nebo doby splácení. Charakteristiku těch nejčastějších typů úvěrů vám přinášíme níže spolu s uvedením, pro jaké potřeby by měly být využívány.

Spotřebitelský úvěr

- jde o jeden z nejběžnějších druhů úvěru, který je nabízen každou bankou. Spotřebitelské úvěry se dále dělí na "účelové" a "neúčelové" a dále se můžou dělit podle dalších faktorů (např. podle délky splácení, frekvence splácení, podle zajištění, apod.).

V případě účelového typu úvěru musíte vždy předem uvést na jakou konkrétní věc budou prostředky získané z úvěru použity a toto také musíte později doložit. U neúčelového úvěru je bance jedno, k čemu získané peníze použijete - jestli je prohrajete v kasínu, nakoupíte si oblečení nebo byt.... Neúčelové spotřebitelské úvěru jsou v současnosti nejposkytovanějším druhem úvěrů.

Jednou z velkých výhod spotřebitelských úvěrů je také to, že za ně zpravidla nepotřebujete ručit žádnou nemovitostí, v naprosté většině případů vám dokonce banka poskytne úvěr i bez jakéhokoliv ručení. Nevýhodou pak je trochu větší úroková sazba oproti úvěrům zajištěných nemovitostí, takže přeplatíte o něco více. Vyřízení takového typu úvěru však bývá velmi rychlé a je spojeno s minimální administrativou.

Hypoteční úvěr

- hypoteční úvěry patří rovněž mezi oblíbené a hojně nabízené bankovní produkty. Bývají téměř výhradně účelové (v některých případech je ovšem možno využít určitou procentní část z úvěru i jako neúčelovou) a slouží k financování potřeb spojených s bydlením. Samozřejmostí je pak zástavní právo k nemovitosti, na druhou stranu ale disponují velmi nízkou úrokovou sazbou (u které navíc můžete využít fixaci na několik dalších let).

Kontokorentní úvěr

- nebo také "kontokorent", je možnost přečerpat prostředky na vašem běžném účtu do mínusu (v rámci právě kontokorentního úvěru). K dispozici jej tak máte neustále a čerpat jej můžete opakovaně, ale vždy až po zaplacení části nebo celé minusové částky. Placení probíhá příchozími platbami na Váš běžný účet, pokud jste tedy v mínusu, pak každá platba, která Vám přijde bude použita primárně na úhradu kontokorentu.

Výhodou kontokorentních úvěrů je, že v případě kdy vám z účtu odchází pravidelně důležité platby (inkaso, SIPO), nemusíte si hlídat abyste měli na účtu vždy dostatek prostředků k uhrazení - pokud nemáte, tyto platby se automaticky provedou otevřením kontokorentu.

Revolvingový úvěr

- je založen na principu opakování - máte dopředu přiznaný určitý úvěrový limit a ten je vám neustále k dispozici k čerpání. Dokud jej nevyužíváte, nehradíte žádné měsíční splátky. Čerpat jej můžete opakovaně, ale vždy jen do výše právě Vašeho úvěrového limitu. U některých bank můžete využít poměrně dlouhého bezúročného období, během kterého když čerpanou částku zpět uhradíte, tak nebudete platit žádné úroky - z toho již vyplývá, že nejčastějším typem revolvingového úvěru jsou kreditní karty.

Překlenovací úvěr

- jde o dočasný úvěr (někdy nazývaný jako "meziúvěr"), sloužící k pokrytí vašich potřeb do doby, než získáte nárok na řádný úvěr (který má návaznost na překlenovací). Jde tedy o jakýsi "předúvěr". Nejčastěji se s ním setkáme u stavebního spoření, kvůli kterému také tyto typy úvěrů vznikly. Než totiž získáte nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, musíte splnit několik podmínek, mezi kterými je i nutnost nejprve nějakou dobu (obvykle dva roky) spořit a teprve po té Vám může být úvěr poskytnut. V případě, že si nemůžete dovolit tak dlouho čekat a spořit, je tu právě překlenovací úvěr - ten vám může být poskytnut hned a po určité době se z nějak pak stane úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou tedy je uzavřít si stavební spoření a od určitých částek pak bude potřeba ručit nemovitostí (u menších částek bude stačit jeden či více ručitelů).

Úvěr ze stavebního spoření

- jak už z názvu vyplývá, jde o úvěr poskytovaný stavebními spořitelnami klientům majícím uzavřené stavební spoření. Slouží výhradně k financování potřeb spojených s bydlením, nabízí však velmi výhodné podmínky čerpání (poměrně nízký úrok, možnost dlouhé doby splatnosti a tím dosažení nízkých měsíčních splátek).

Konsolidační úvěr

- je u nás poměrně nový typ úvěru. Umožńuje sloučení několika Vašich stávajících úvěrů (i od různých poskytovatelů) do jednoho, u kterého pak můžete znovu zvolit délku splatnosti a tím i velikost měsíčních splátek.

Pokud máte tedy několik úvěrů od různých bank, konsolidací můžete podstatně ušetřit nejen na měsíčních poplatcích, ale také můžete dost výrazně snížit výši vaší měsíční splátky za všechny tyto úvěry (mnohdy více než o polovinu). Většinu administrace spojené s převedením úvěrů obvykle obstará sama banka, u které konsolidace využijete. Ručení je individuální podle celkové částky konsolidačního úvěru, u větších částek samozřejmě opět nemovitostí.

Využít těchto úvěrů je dobrá volba zejména v situacích, kdy tušíte že již dále nebudete schopni splácet všechny své závazky a snížení měsíční splátky by vám pomohlo, nevýhodou je delší časové období, po které budete tento nový úvěr splácet.

Americká hypotéka

- jde o zcela specifický úvěrový produkt. Jedná se o NEÚČELOVÝ typ úvěru, takže oproti klasickým hypotékám jej můžete použít podle své vůle a nemusíte dokládat, k čemu jste peníze použili. Americká hypotéka také nabízí výhodnou úrokovou sazbu, nižší nez u klasických spotřebitelských úvěrů a o něco málo vyšší než u klasických hypoték. Můžete také využít poměrně dlouhou dobu splácení (až dvacet let), čímž dosáhnete velmi nízkých měsíčních splátek. Nevýhodou je, že vždy se od Vás bude vyžadovat ručení nějakou nemovitostí.

Akceptační úvěr

- v tomto případě banka přijímá vůči svému klientovy odpovědnost za směnku na ni vystavenou - stává se tak hlavním směnečním dlužníkem a z toho jí plyne povinnost v den splatnosti směnku uhradit bez ohledu na to, zda byly klientem složeny prostředky k uhrazení směnečného závazku. Tím získává směnka na hodnotě, protože za ni ručí solidní banka místo prakticky anonymní fyzické osoby, u které si nikdy nemůžeme být jisti její bonitou. Banka tím tedy poskytuje pouze svou garanci, nikoliv přímo prostředky.

Avalový úvěr

- je to podobný produkt jako akceptační úvěr - banka se jako instituce zavazuje klientovi, že jeho závazek bude ve stanovenou dobu uhrazen bez ohledu na dostatek prostředků na účtu klienta. Banka tak tedy prodává své dobré jméno.

Eskontní úvěr

- je spojen s odkupem směnky před započetím její platnosti. Výše úvěru odpovídá výši částky uvedené na směnce a stejně tak je stejná i doba splatnosti. Majitel směnky tak může čerpat prostředky od banky a jako zástavu poskytuje právě onu směnku.