Úvěrové podvody

Úvěrové podvody
Ilustrační foto | Zdroj: 

Poskytování úvěrů a půjček se stalo výnosnou živností také pro mnoho podvodníků, kteří využívají finanční potřeby lidí v nouzi k prohloubení jejich finanční krize a z toho plynoucího vlastního obohacení. Stejně tak se jako houby po dešti vyrojila celá řada podvodných firem nabízejících oddlužení nebo finanční poradenství lidem v nouzi.

Ať už si budete brát půjčku nebo se rozhodnete využít služeb některé z podobných poraden, vždy se obracejte pouze na velké ověřené bankovní společnosti a poradenská centra. Přehled těchto poraden , na které se můžete bezplatně obrátit, pak také najdete na našich stránkách.

Falešné banky, společnosti nebo osoby nabízející úvěry

Pokud si někdy budete brát úvěr mimo známou a v obchodním rejstříku řádně zapsanou banku, můžete se lehce stát obětí podvodníků. Obvykle se jedná o fyzické osoby, inzerující v tisku nebo na internetu „půjčky všem“ bez nahlížení do registrů, a to dokonce i důchodcům nebo lidem na mateřské dovolené" (kteří jinak nemají prakticky žádnou šanci získat řádný úvěr od banky).

POZOR – ne všechny instituce nabízející takové úvěry jsou podvodné! Existuje spousta solidních firem zabývajících se takovými úvěrovými produkty, musíte však předem počítat s velmi vysokým přeplatkem (vysoké RPSN) a také mnohdy velmi tvrdého a nekompromisního postupy v případě nesplácení úvěru. Může se také lehce stát, že kvůli jedné nezaplacené nebo pouze opožděné splátce už bude u vašich dveří stát připravený exekutor a vám se pak následné splacení prodraží ještě o vysoké pokuty a jiné sankční poplatky spojené s vymáháním.

Co je uvedeno v úvěrové smlouvě, to není podvodem

To ale samo o sobě ještě podvod není – pokud tedy všechny tyto informace (jako RPSN) a sankční poplatky a postupy jsou již uvedeny ve vaší úvěrové smlouvě, i když obvykle miniaturním písmem schované někde mezi odstavci nebo na okraji stránky. Zde platí dvojnásob pravidlo o řádném čtení všech smluv, pod které se podepisujete.

Úvěrový podvodník vám však poskytnout úvěr ani nehodlá. Jejich cílem je pouze nalákat vás vidinou přislíbené půjčky, inkasovat od vás za tuto „službu“ tučný poplatek a poté jej už více neuvidíte nebo, pokud už se vám podaří se s ním spojit, uslyšíte pouze samé výmluvy. Jak již bylo uvedeno, v případě podvodníků se v naprosté většině jedná o fyzické osoby (popřípadě falešné společnosti nebo banky). Vaším prvním krokem by tedy mělo být alespoň základní prověření daného subjektu, od kterého máte v úmyslu čerpat půjčku.

Do živnostenského nebo obchodního rejstříku může zdarma nahlédnout každý

Ke zjištění všech informací o jednotlivých firmách (včetně bank) slouží databáze na portálu justice nebo v registru živnostenského oprávnění (odkazy naleznete na našich stránkách v sekci odborné instituce). Vyhledávání v těchto databázích funguje velmi jednoduše – pouze zadáte jméno člověka nebo název firmy, a získáte tak základní informace, především jestli vůbec daná firma existuje a je řádně zapsaná v obchodním rejstříku, jestli vůbec patří člověku, který vám to o sobě tvrdí (nebo jestli má onen člověk potřebné živnostenské oprávnění k provozování živnosti), a jestli se tato firma (nebo osoba) vůbec zabývá činností, jakou je poskytování úvěrů a půjček.

Jak probíhá schůzka s úvěrovým podvodníkem

Narazíte-li na podvodníka, obvykle si s vámi bude chtít dát schůzku na nějakém veřejném místě – v baru nebo v restauraci (často vám také pro dosažení větší věrohodnosti napovídá, že mu ta restaurace nebo bar patří – pak si objedná se slovy „jako vždycky“ a bude se důvěrně chovat k personálu. Je pravděpodobné, že tento podnik navštěvuje často, proto jej už obsluha bude znát a bude to vypadat skutečně, jako kdyby byl majitelem). Někdy však už také podobní podvodníci mají svoje vlastní kanceláře – téměř vždycky jde o malou pronajatou kancelář v nějakém kancelářském domě nebo komplexu, takže pozor na to. Kvůli dosažení věrohodnosti jsou mnozí podvodníci ochotni zajít i docela daleko.

Úvěrový podvodík si nejdříve bere poplatek nebo "zálohu"

Co je však hlavní – pokud po vás bude tento člověk požadovat nějaké peníze dopředu (pod záminkou uhrazení nákladů spojených s vyřizováním úvěru pro vás, nebo jako zálohu že si to později s půjčkou nerozmyslíte), vždy RADĚJI VYCOUVEJTE. Tohle není běžná praktika a je to největší známka toho, že máte tu čest s úvěrovým podvodníkem. Pokud po vás tuto zálohu bude chtít až po té, co mezi vámi již několik jednání proběhlo, vy odmítnete a on pak začne argumentovat tím, že teď už to zaplatit musíte, že už ho to něco stálo a tak dále, nedejte se a neplaťte NIC. Bez řádně uzavřené smlouvy nemá na uhrazení svých nákladů od vás žádný nárok, ani kdyby ty náklady skutečně měl (což ovšem neměl, je to jen trik jak z vás získat alespoň nějaké peníze, když už jste si to tedy s tou půjčkou rozmysleli).

Úvěrový podvodníci neváhají sáhnout k vydírání

V některých případech může mít podvodník u sebe i svého „bodyguarda“, který, ač do té doby třeba působil docela mile a sympaticky, vám může začít vyhrožovat a tlačit na vás s uhrazením poplatku. V tom případě je lepší slíbit uhrazení a pak se okamžitě obrátit na policii, kde můžete podat trestní oznámení podle §235 trestního zákona:

1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, c) spáchá-li takový čin se zbraní, d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.

Takže k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání dojde i v případě, kdy vám bude pouze slovně vyhrožováno, aniž by se vám něco skutečně stalo. Pro tyto, ale nejen tyto, případy je vždy výhodné nosit sebou na tyto schůzky v kapse zapnutý diktafon – snadněji tím budete prokazovat tvrzené skutečnosti nejen na policii nebo u soudu, ale také kvůli případným nejasnostem pro vás samotné, kdybyste si nemohli na něco z vaší schůzky vzpomenout.

Falešné poradenské firmy nabízející oddlužení

V poslední době také rychlým tempem přibývají nejrůznější společnosti nabízející zájemcům finanční poradenství v nouzi nebo oddlužení. Za tučný poplatek Vám pak ale pouze vydají posudek, že na Vás oddlužení nelze podat, nebo - v případě posuzování žádosti o úvěr - že na daný úvěr prostě nedosáhnete. Rada je jednoduchá - nikdy nikomu nic neplaťte dopředu za jakékoliv nabídky na úvěry, oddlužení, vyřízení exekuce apod.! Skutečné a spolehlivé společnosti tyto služby poskytují bezplatně a jejich seznam najdete v sekci odborné instituce na našich stránkách.