3. ČÁST: Daň z příjmu za rok 2013 - návod jak vyplnit daňové přiznání krok za krokem

Pokračování: Jak vyplnit daňové přiznání - část 3.

Daňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod na přílohu číslo 1 krok za krokem

3. strana daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

64 - uveďte částku o kterou si můžete snížit daň sám za sebe, za rok 2012 je to 24.840,- Kč

65a - tento řádek se týká pouze manželů, z nichž jeden má příjmy za minulý rok nižší než 68.000,- Kč - v tomto případě si můžete snížit daň o 24.840,- Kč za celý rok (do kolonky "Počet měsíců" uveďte číslo "12"). Pokud je manželství kratší než jeden rok, lze uplatnit slevu za každý měsíc manželství ve výši 2.070,- Kč/měsíc. Uplatňují se pouze celé měsíce

65b - pokud je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, můžete si odečíst dvojnásobek předchozí částky, tedy 49.680,- Kč za rok, případně 4.140,- Kč za každý celý měsíc manželství. V tomto případě předchozí řádek nevyplňujte

66 - na tomto řádku můžete uplatnit daňovou slevu jestliže pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, a to ve výši 2.520,- Kč za celý rok, případně 210,- Kč za každý měsíc nároku na invalidní důchod v předešlém roce

67 - pokud máte nárok na daňovou slevu pro invaliditu třetího stupně, uveďte ji na tento řádek, a to ve výši 5.040,- Kč za celý rok, případně 420,- Kč za každý měsíc nároku na invalidní důchod v předešlém roce

68 - jestliže vlastníte průkaz ZTP/P, můžete uplatnit slevu 16.140,- Kč za rok, případně 1.345,- Kč za každý měsíc kdy jste v minulém roce byli držitelem tohoto průkazu

69 - sudenti do 26 let (případně 28 let u doktorandů denního studia) si mohou odečíst 4.020,- Kč za rok, případně 335,- Kč za každý měsíc studia v minulém roce

70 - uveďte součet hodnot z řádků 62 až 69

71 - od vypočtené daně na řádku č. 60 odečtěte hodnotu daňové slevy z řádku č. 70. Pokud se dostanete do mínusu, napište pouze nulu

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

Na každý řádek tabulky zapište požadované údaje o dětech, které s vámi žijí ve společné domácnosti a na které budete uplatňovat slevu na dani z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

72 - pokud máte děti (a na řádku 63 jste nic nevyplňovali), získáváte nárok na další daňové zvýhodnění, a to ve výši 13.404,- Kč za jedno dítě za předešlý rok, případně 1.117,- Kč za každý měsíc

73 - uveďte slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel uplatnil (najdete rovněž na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze mzdové účtárny). Uplatnit ale nemůžete větší slevu než je hodnota na řádku 71

74 - odečtěte hodnotu z řádku č. 73 od řádku č. 71 a výsledek zapište. Výsledná částka vám udává kolik máte zaplatit na dani z příjmu

75 - na daňový bonus máte nárok tehdy, pokud vám daň na řádku č. 71 vyšla nižší než daňové zvýhodnění na děti (na řádku č. 72) a zároveň splňujete tyto další podmínky:

  • váš roční příjem byl alespoň 48.000,- Kč
  • vaše příjmy plynou pouze ze zaměstnání, podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu

Maximální výše daňového bonusu za rok 2012 je 60.300,- Kč, minimální výše je 100,- Kč

76 - uveďte případnou výši daňových bonusů na děti, které váš zaměstnavatel již vyplatil (zjistíte opět na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze mzdové účtárny vašeho zaměstnavatele)

77 - odečtěte řádek č. 76 od řádku č. 75 a výsledek zapište - dostanete tak výši daňových bonusů, které ještě od státu dostanete k doplacení

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

78 až 83 - nevyplňujte, slouží pouze pro informace v dodatečném daňovém přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

84a - platí pouze pro podnikající fyzické osoby (OSVČ), kterým v důsledku záplavy nebo povodní v roce 2013, při kterých byl vyhlášen nouzový stav, byla prominuta úhrada daně z příjmů. Řádek 74 vydělte 100, a pak vynásobte hodnotou z řádku 43. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny. Pokud je výsledná částka vyšší, než skutečně vzniklá škoda, uveďte pouze hodnotu skutečné škody, vzniklé na majetku používaného k podnikání.

84 - zapište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň (najdete zase na potvrzení ze mzdové účtárny)

85 - podnikáte-li, uveďte zálohy na daň za rok 2012, které jste zaplatili z podnikání. Zaměstnanci ponechají toto políčko prázdné

86 - pravděpodobně se vás netýká, je určeno pouze pro velmi malé množství podnikatelů, kteří mohou platit daň paušálně (pozor - nejedná se o výdajový paušál!)

87 až 90 - pravděpodobně se vás netýká

91 - z hodnoty na řádku č. 74 odečtěte údaje z řádků číslo 77, 84, 85, 86, 87, 87a, 88, 89 a 90.

Pokud je výsledkem kladná hodnota, je to daň kterou musíte doplatit. V případě záporného výsledku daň platit nemusíte (pokud jste platili během roku zálohy na daň nebo máte nárok na bonus na dítě dostanete tuto částku od státu zpět)

Daňové přiznání 2013 - návod krok za krokemVRÁTIT SE NA PŘEDCHOZÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘEJÍT NA DALŠÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokem

Byl pro Vás tento článek užitečný? Uložte si jej nebo sdílejte se svými přáteli: