Jak probíhá nemocenská

Jak probíhá nemocenská
Ilustrační foto | Zdroj: 

Stará známá pravda říká, že nemoc nechodí po horách, ale po lidech. Víte na co máte nárok, pokud onemocníte nebo se vám stane třeba úraz a vy budete muset chtě nechtě zůstat doma?

Pokud onemocníte, v první řadě musíte zamířit k lékaři. Ten rozhodne o tom, jestli jste nebo nejste práce schopný a pokud uzná, že pracovat opravdu nemůžete, vystaví vám takzvanou neschopenku. Ode dne, kdy jste lékaře navštívili, máte nemocenskou. V ojedinělých případech vám může lékař nemocenskou vystavit zpětně až o tři dny.

Kdo platí nemocenskou a v jaké výši

První tři dny nemocenské nemáte nárok na žádné finanční kompenzace, zůstáváte tedy doma takzvaně "zadarmo". Další dny vám peníze bude vyplácet zaměstnavatel a to tak, že za každý den, který byste odpracovali, máte nárok na náhradu ušlé mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (za poslední čtvrtletí).

Od 22. dne se stará o vyplácení nemocenských dávek přímo stát, konkrétně Česká správa sociálního zabezpečení. Nemocenskou můžete pobírat maximálně 380 dní, pak musíte buď do práce nebo zažádat o invalidní důchod. Nemocenské dávky od státu jsou nižší, ale dostáváte je, na rozdíl od náhrady mzdy, za každý kalendářní den. Denní vyměřovací stát se počítá z hrubého ročního příjmu.

Výše nemocenských dávek může být krácena

Nárok na výplatu nemocenských dávek mají pouze zaměstnanci, za které zaměstnavatel platí nemocenské pojištění nebo osoby výdělečně činné, které platí sociální pojištění dobrovolně. Bez nemocenské se budete muset obejít, pokud jste si pracovní neschopnost přivodili sami a úmyslně. S poloviční výší nemocenských dávek budete muset vystačit, pokud jste na nemocenské kvůli potyčce např. při rvačce nebo jste si ublížili pod vlivem akoholu či drog.

Jestliže si zranění přivodíte v práci, máte nárok na vyplácení finanční částky za pracovní úraz. Zaměstnavatel vám v takovém případě po dobu vaší nemocenské doplácí peníze až do výše vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Spočítejte si výši nemocenské i náhradu mzdy snadno a přesně na naší kalkulačce nemocenských dávek

Přivýdělek během pracovní neschopnosti? Klidně můžete

Málo kdo asi ví, že si na nemocenské můžete přivydělat. V pracovní neschopnosti nesmíte vykonávat tu činnost, ze které čerpáte nemocenské dávky. Ve své podstatě ale můžete vykonávat práci jinou, jen tím nesmíte porušit léčebný režim. Jeho porušení by vás totiž mohlo přijít hodně draho a v některých případech to může být důvod k tomu, aby vás zaměstnavatel okamžitě propustil.

Ven můžete jen v době vycházek povolených lékařem

Ošetřující lékař vám také může vlastního uvážení povolit vycházky maximálně na 6 hodin denně a to v době mezi sedmou ráno a sedmou večerní. V některých, dobře odůvodněných případech, vám může lékař umožnit, abyste si vycházky plánovali sami podle svého aktuálního zdravotního stavu. Musí se na tom však předem dohodnout s okresní správou sociálního zabezpečení. A takto rozhodnout se může pouze v případě extrémně náročného léčebného plánu, nepříjemných vedlejších účinků léčby nebo v případě velmi vážného zdravotního stavu.

Očekávejte možnou kontrolu zaměstnavatele nebo pracovníků ze správy sociálního zabezpečení

Jste-li na nemocenské, musíte lékaři sdělit adresu, na které se budete v době nemoci zdržovat. Na to, jestli opravdu ležíte doma v posteli a nelítáte třeba po nákupech dohlíží kontroloři ze správy sociálního zabezpečení. Vaší povinností je mít označený zvonek a byt a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Sociální úředníci k vám mohou přijít na kontrolu podle vlastního uvážení, na udání nebo na žádost zaměstnavatele. Kontolorům musíte ukázat „průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce“ a musíte prokázat svou totožnost. Do nemocenského lístku vám úředník zapíše čas a datum kontroly.

Pokud vás úředníci nezastihnou doma, můžete přijít o část nebo celou nemocenskou. Kromě kontroly z úřadu vás v prvních třech týdnech může navštívit také váš zaměstnavatel. Jestliže máte smůlu a váš nadřízený vás nezastihne doma, může vám dát okamžitou výpověď z pracovního poměru nebo vám přestat vyplácet náhradu mzdy.