Jak vybrat správnou pojistku či spoření

Jak vybrat správnou pojistku či spoření
Ilustrační foto | Zdroj: 

Různé pojistky a spoření mohou být výborným nástrojem ke zlepšení vaší finanční situace, pozor však aby jste neuzavřeli nevýhodnou smlouvu nebo posléze při uplatňování své pojistky nezjistili, že máte špatně nastavené varianty pojistných událostí. Tato pojistka se tak stává bezcennou právě ve chvíli, pro jakou jste si ji celou tu dobu platili.

Přitom stačí při uzavírání pojistné smlouvy dobře si přečíst pojistné podmínky, nebát se na nic zeptat, nenechat se tlačit nervózní a uspěchanou pracovnicí pojišťovny a v neposlední řadě také dobře zvážit kvůli čemu si pojistku uzavíráme a co od ní chceme očekávat. Na co se především zaměřit najdete v následujících řádcích...

Pojištění domácnosti

Chystáte-li se uzavřít pojištění domácnosti, měli byste si stejně jako v ostatních případech dát pozor na několik věcí. V první řadě to jsou pojistné limity, které bývají odlišné u elektroniky a drahých předmětů. Důležitým údajem u těchto limitů je také posuzování výše náhrady, tedy jestli vám pojištovna vyplatí náhradu za tyto předměty v ceně, za jakou byste momentálně koupili nové, nebo zda vám odečte takzvanou amortizaci, což je srážka za opotřebení zboží.

Dále byste měli věnovat pozornost výlukám z pojištění - kromě tzv. obecných výluk jako jsou válka, úmyslné jednání poškozeného apod. může jít také o případy, kdy do pojistné události vstoupí ještě třetí strana - jako příklad si můžeme vzít situaci, kdy vám praskne těsnění na pračce a voda vytopí nejen váš byt (pojišťovna škody uhradí), ale také sousedy pod Vámi (tyto škody již pojišťovna neuhradí). Samozřejmě si pak můžete svou pojistku rozšířit i na tyto případy.

Důležité je také věnovat pozornost způsobům, jakým chápe pojišťovna jednotlivé pojmy. Pojistíte se například proti následkům způsobeným silným větrem a při likvidaci pojistné události, kdy vám vichřice sebrala půlku střechy pak zjistíte, že pojišťovna nic nevyplatí protože v podmínkách má uvedeno, že se musí jednat o vítr max. síly 6. stupně Beaufortovy stupnice a víc, kdežto ve vašem případě dosahoval vítr až stupně 7...

Samotná cena pojistného by tak měla mít až tu nejmenší váhu, neboť levná pojistka pokrývající pouze nezbytné minimum pojistných událostí pro vás v případě řešení škod může být zcela bezcennou.

Úrazové pojištění

Kvalitní úrazové pojištění by mělo v první řadě zahrnovat pojistku na trvalé následku úrazu a plnou invaliditu - i když se vám při uzavírání smlouvy určitě nechce příliš přemýšlet nad případnou budoucností na invalidním vozíku, v případě plnění z této pojistky vám později bude poskytnut dostatečný příjem financí na život oproti spoléhání na státní přídavky. Dobrou volbou může být také sjednání vyplácení doživotní poúrazové renty, která vám pak každý měsíc bude dorovnávat vaše příjmy na hodnotu, na jakou jste byli zvyklí před úrazem.

Důležitým ukazatelem při porovnávání jednotlivých nabídek pojištění pak je procento trvalých následků, od kterého pojišťovna přistupuje k pojistnému plnění. Toto procento pak přisuzuje pojišťovna na základě lékařských posudků. Samozřejmě od čím nižšího procenta pojišťovna přistupuje k plnění, tím lépe pro vás. V současné době se dá sjednat pojištění už od 1% trvalých následků. Od výše této procentní hodnoty se pak dále odvíjí násobek vyplácené pojistné částky podle tabulek jednotlivých pojišťoven.

Životní pojištění

Nejprve byste se před uzavřením životního pojištění měli rozhodnout, zda vám má sloužit pouze ke krytí rizik (toto pojištění bývá často také součátí větších úvěrů a slouží k jejich pokrytí v případě vaší smrti) nebo zda se rozhodnete využít i možnosti společně s pojištěním spořit.

Ve druhém případě pak rozdělujeme druhy pojištění na dvě základní skupiny:

- kapitálové životní pojištění

, v tomto případě vám pojišťovna kromě plnění v případě smrti také zaručuje vyplácení tzv. částky na dožití. K tomu dochází v případě, že se dožijete vypršení pojišťovací smlouvy, od té doby vám pak pojišťovna po zbytek života vyplácí právě předem sjednanou částku.

- investiční životní pojištění

, je spojeno do investování části pojistného do málo rizikových podílových fondů nebo státních dluhopisů. Poměr mezi investičními náklady a pojistnými můžete kdykoliv měnit podle svého uvážení. V případě úmrtí je pak vyplácena předem sjednaná pojistná čáska nebo/a aktuální hodnota na vašem investičním účtu. Totéž platí, pokud se jako pojištěný dožijete konce této pojistné smlouvy.

Penzjiní připojištění

Při posuzování jednotlivých penzijních fondů by vás mělo především zajímat, jaká instituce je vlastníkem toho kterého fondu. Samozřejmě je vždy nejlepší svěřit své peníze do rukou velkých, stabilních a silných společností s dlouhodobým působením na trhu. S tím souvisí také velikost klientské základny - nejen proto, že fondy s velkým počtem klientů si mohou dovolit lepší zhodnocení svých fondů, ale jde také o ukazatel oblíbenosti a spolehlivosti instituce zabývající se penzijními fondy.

Dále byste si měli všímat, jakou investiční strategii který fond volí - zatímco některé využívají více investic do akcií a podobných více rizikových prostředků (kde se však dají očekávat vyšší výnosy), jiné se vydávají konzervativnější cestou dluhopisů a podílových fondů (ovšem s menšími výnosy). Poměr rozložení investic do těchto prostředků by měl být v souladu s požadavky, které si na penzijní fond kladete.

V neposlední řadě je pak dobré všímat si míry zhodnocení v dlouhodobém měřítku posledních let - stabilní fondy udržující si po několik posledních let vysokou míru zhodnocení budou jistě ta lepší volba.

Jako přídavek si pak můžete všimnout výhod, které jednotlivé penzijní fondy nabízejí svým klientům. Může jít například o možnost spravování přes internet, zvýhodněné sazby poplatků apod.

Srovnání jednotlivých penzijních fondů podle výše uvedených kritérií můžete nalézt přímo na stránkách Asociace penzijních fondů ČR (odkaz naleznete v sekci odborné instituce na našem webu).

Havarijní pojištění

Nejdůležitějšími faktory u havarijního pojištění je výše plnění pojišťovny, míra Vaší spoluúčasti, rychlost likvidace pojistné události pojišťovnou a také rozsah a kvalita asistenčních služeb, které vám pojišťovna nabídne.

S tím vším (a také s typem a stářím pojištěného vozidla) souvisí samozřejmě také cena pojistky (stejně jako v ostatních případech, ani tady by pro vás cena pojistky neměla být hlavním kritériem při výběru pojištění). Čím vyšší si zvolíte spoluúčast, tím nižší bude cena pojistky.

Spoluúčast je procentuální vyjádření částky, kterou si v případě pojistné události budete hradit sami. Pokud tedy bouráte často, je pro vás výhodnější nastavit si menší spoluúčast, naproti tomu pokud si věříte a autonehoda je pro vás vzácným jevem, je lepší nastavit si spoluúčast vyšší - pojistka Vás pak vyjde mnohem levněji..

Výše plnění pojišťovny se pak také odvíjí od způsobu, jakým bude posuzovat hodnotu vašeho vozidla a zda bude vycházet ze současných cen nového vozu nebo, stejně jako v některých dalších případech pojištění, bude vašeho vozu snížena o amortizaci (opotřebení). Opět je zde závislost na ceně pojistky.

Rychlostí likvidace se rozumí doba, za kterou je pojišťovna schopna vyřídit pojistnou událost a přistoupit k plnění.

Povinné ručení

Mít uzavřeno povinné ručení za provoz svého vozidla na pozemních komunikacích nám ukládá přímo zákon. Když už jej tedy musíme mít, pak je dobré věnovat alespoň chvilku výběru té správné pojišťovny, která nám povinné ručení uzavře za pro nás co nejvýhodnějších podmínek.

V případě výběru povinného ručení bychom měli vycházet prakticky ze stejných kritérií, jako u pojištění havarijního. Je ale dobré vědět, že z povinného ručení vždycky dochází k úhradě pouze skutečné škody, čili hodnotě poškozených dílů v době vzniku pojistné události - často se pak stává, že pojišťovna uhradí třeba pouze polovinu faktury z autoservisu (protože v servisu použili NOVÉ díly místo starých, které byly na vozidle v době vzniku pojistné události).

Cestovní pojištění

Chystáte-li se někam na cestu do zahraničí, byť třeba jen na půl dne, je vždycky moudré uzavřít si dopředu cestovní pojištění. Není drahé, stojí už od několika desítek korun na jeden den, ale může vám ušetřit ohromné výdaje za lékařskou péči nebo zásah záchranné služby v cizím státě. U většiny zájezdů pořádaných cestovní kanceláří je už pojištění v ceně, vždy je ale dobré si to raději ověřit. Stejně tak cestovní pojištění bývá součástí některých typů platebních karet.

Také u cestovního pojištění platí, že je potřebu přizpůsobit rozsah krytí činnosti, kterou se chystáte vykonávat - zatímco jedna pojišťovna může mít rodinný výlet v horách již v základní nabídce, u jiné pojišťovny může jít už o rizikovou činnost s příplatkem za pojištění. Proto je nejlepší vždy dopředu probrat v pojišťovně kam jedete a co tam budete dělat, na základě čehož vám bude doporučená nejvhodnější varianta pojištění zahrnující krytí všech rizik.