Finanční řešení nesoběstačnosti v důchodovém věku

Finanční řešení nesoběstačnosti v důchodovém věku
Ilustrační foto | Zdroj: 

V současné době žije v České republice asi 2,3 milionu lidí ve starobním důchodu. Na každého z nich pak připadá zhruba 2,15plátce sociálního pojištění. Dle odborných odhadů se bude počet lidí v penzi nadále zvyšovat. Zároveň platí, že průměrný měsíční příjem důchodce je téměř o polovinu nižší než čistý průměrný příjem ekonomicky aktivního člověka.

Příjmy klesají, výdaje nikoli

Studie, kterou provedla společnost Ipsos Tambor ve spolupráci s ING pojišťovnou v lednu tohoto roku, jasně ukazuje, že lidé ve věku nad 55 let mají největší obavu z nesoběstačnosti v důchodovém věku.

Senioři se často především kvůli zdravotním problémům stávají závislými na svém okolí.Problémy mají i z finančního hlediska. Jejich finanční příjmy se sice snižují, ale úroveň běžných výdajů se nijak nemění. Náklady spojené s nákupem potravin, platbami za energie nebo dopravu jsou stále stejné. Značné částky musejí často vynakládat i na lékařskou péči a léky.

Ze studie také vyplývá, že lidé nad 55 let mají výrazný zájem o důchodové pojištění, které by jim pomohlo v případě hospitalizace v nemocničním zařízení nebo ve stavu nesoběstačnosti.

Nesoběstačnost je chápána jako stav, při kterém člověk není schopen alespoň jednoho z následujících úkonů: přijímání stravy, umývání se, výkon fyziologických potřeb včetně hygieny, oblékání, mobilita či schopnost pohybu.

Z tohoto důvodu se na trhu objevují nabídky na speciální penzijní připojištění právě pro případ nesoběstačnosti nebo trvalých následků a hospitalizace.

Součástí takovýchto připojištění jsou také speciální asistenční služby jako přeprava k lékaři a zpět, druhý lékařský posudek zdravotního stavu nebo zajištění stravování.

Hlavním přínosem pro klienta je v případě tohoto připojištění deklarované včasné vyplacení prostředků postiženému. „Prostředky v rámci tohoto připojištění vyplatíme klientovi již během několika týdnů od pojistné události, nemusí tedy čekat měsíce či roky, než si stabilizuje finanční situaci,“ upozorňuje Marcela Pekárková, manažerka produktového oddělení ING Životní pojišťovny ČR/SR.

-PR-