Slovníček finančních a ekonomických pojmů

Každý člověk se někdy ocitá v situaci, kdy neví co přesně to či ono slovo nebo termín znamená. Nikdo neví všechno a tak jsme pro Vás připravili tento malý slovníček základních pojmů, se kterými se můžete setkat nejen na našich stránkách, ale také při vyřizování úvěrů, jednání v bankách, čtení informací z ekonomického zpravodajství, v televizi, literatuře, reklamních letácích a na mnoha jiných místech.

 • Akontace - je tzv. zálohová úhrada, neboli částečné zaplacení předem (zbytek částky hradíte splátkami)

 • Anuitní splácení - splátky opakující se v pravidelných intervalech (měsíční, roční)

 • Blankosměnka (také "biankosměnka") - podepsaná, ale záměrně ne zcela vyplněná směnka, obvykle s prázným místem na doplnění dlužné částky (tyto údaje se doplňují až v případě potřeby podle aktuální hodnoty)

 • Bonita - schopnost splácet závazky; banky obvykle velmi důkladně posuzují bonitu klienta žádajícího o úvěr, než mu jej poskytnou

 • Debet - je mínusový zůstatek na účtu

 • Embossovaná platební karta - karta, na které jsou údaje vyraženy plastickým vystupujícím písmem (tato karta je obvykle nutná pro provádění plateb v zahraničí, při platbách přes internet apod.)

 • Fyzická osoba - člověk, lidská bytost

 • Inflace - růst cenové hladiny, zdražování

 • Insolvence - je to platební neschopnost dlužníka, odtud "insolvenční řízení" - hledání způsobů třetí stranou jak uhradit pohledávky věřitelům dlužníka.

 • Jistina - čistá výše půjčené částky, tedy přesná částka, kterou si půjčujete a kterou žádáte (např. úvěr 120.000 - jistina je 120.000). Je to tedy čistá požadovaná částka bez úroků.

 • Konsolidace - sloučení, je to bankovní produkt, který sloučí několik vašich úvěrů (i od jiných bank) včetně dluhů na kreditních kartách, do jedné větší půjčky. Výsledkem jsou mnohdy lepší podmínky vedení úvěru, větší přehlednost a v neposlední řadě také podstatné snížení celkových měsíčních splátek nebo naopak doby splácení úvěru.

 • Kontokorent - je povolené přečerpání prostředků z běžného účtu, v závislosti na velikosti přečerpané částky pak platíte úroky. U některých bank vám pak vypočítají měsíční splátku z přečerpané částky (obvykle kolem 5%), jinde zase stačí abyste alespoň jednou za rok po určitou dobu peníze "doplnili", pak můžete opět celou částku až do povoleného rámce vyčerpat.

 • Kreditní karta - je platební karta, ze které čerpáte finance, které vám poskytla banka. Každá karta má tzv. bezúročné období, obvykle měsíc nebo 45 dnů, během kterého můžete čerpané prostředky bance zpět uhradit, aniž byste zaplatili cokoliv na úrocích, takže vracíte přesně tolik, kolik jste si vypůjčili. Pokud peníze nestihnete doplatit v tomto období, banka si z vašeho účtu strhne splátku (obvykle 5% z celkové vyčerpané částky) plus úrok, který však bývá poměrně vysoký.

 • p.a. - per anum, neboli "ročně"

 • Pohledávka - dlužná částka, dluh

 • Právnická osoba - firma, společnost, sdružení, organizace, mající právní subjektivitu

 • Překlenovací úvěr - někdy také "meziúvěr", využívaný u stavebních spořitelen; je to úvěr, který vám peněžní ústav poskytne do doby, než vám bude moci přidělit řádný úvěr. Nemusíte tedy čekat několik let až budete mít na svém spořícím účtu naspořeno dostatek prostředků pro poskytnutí úvěru, spořitelna vám překlenovací úvěr může nabídnout hned po podpisu smlouvy. Odpadá tak nutnost dlouhé čekací doby na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření a hlavně nemusíte mít vůbec nic dopředu naspořeno (což jsou právě podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření).

 • Revolvingový úvěr - úvěr, který má na dané období sjednaný finanční limit a klient může při jeho splácení opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu

 • RPSN - je "roční procentní sazba nákladů", jde tedy o procentuální podíl z celkové dlužné částky (úvěru), který ročně zaplatíte za náklady spojené s vedením úvěru, splátky, úroky, poplatky, pojištění apod.

 • Směnka - je to cenný papír, ve kterém se emitent (výstavce, dlužník) zavazuje zaplatit do určené doby všechny své závazky ve směnce uvedené (směnečnou sumu) vůči remitentovi (věřiteli).

 • Úrok - peněžitá odměna za poskytnutí úvěru, obvykle splatná společně se splátkami jistiny

 • Věřitel - právnická či fyzická osoba, poskytující půjčku nebo mající právní nárok na uhrazení jiného závazku.