Jak vybrat kvalitní životní pojištění

Jak vybrat kvalitní životní pojištění
Ilustrační foto | Zdroj: 

Někdy stačí vteřina, jeden krok a všechny naše plány mohou vzít za své. Každodenní kolotoč všedních starostí i radostí může změnit úraz, nemoc nebo dokonce smrt. Na štěstí alespoň některé následky nepříjemných událostí může zmírnit dobrá životní pojistka. Pokud ji máte, samozřejmě.

Dobré životní pojištění je finanční jistotou nejen pro vás samotné, ale alespoň částečně ochrání vaši rodinu v případě, že se vám něco stane. Výběr životní pojistky by zcela určitě neměl podceňovat živitel rodiny. Má váš partner dostatečný příjem na to, aby se postaral o sebe a vaši rodinu, jestliže se vám něco stane? Pokud ne, měli byste vážně začít uvažovat nad výběrem životního pojištění. Vybrat správnou životní pojistku není jednoduché. Pojišťovny nabízí hned několik typů životního pojištění. Vybírat tak můžete mezi rizikovým pojištěním, kapitálovým, flexibilním, investičním nebo důchodovým životním pojištěním.

Rizikové životní pojištění pouze pro případ úmrtí

Rizikové životní pojištění vás ochrání pro případ smrti. Jedná se o typ životní pojistky, která neobsahuje žádné spoření. Po uplynutí doby, na kterou bylo životní pojištění sjednáno, nedostane klient žádné plnění a sjednaná částka bude vyplacena pouze v případě úmrtí. Rizikové pojištění se vyplatí zejména těm lidem, kteří chtějí zajistit svou rodinu v případě vlastní smrti. Velmi často je tento typ pojištění vyžadován hypoteční bankou při poskytnutí půjčky na bydlení. Pokud se klientovi něco stane, z rizikové životní pojistky bude doplacena hypotéka.

Kapitálové životní pojištění může posloužit i na stáří

Mezi klienty pojišťoven se velké oblibě těší také kapitálové životní pojištění, které v sobě zahrnuje rizikové pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Pokud pojištěný zemře, vyplatí pojišťovna rodině předem stanovenou částku. Pokud se klient konce doby pojištění dožije, vyplatí sjednanou částku jemu. Pojišťovací agenti vám také mohou nabídnout pojištění flexibilní neboli univerzální, které se od kapitálového pojištění liší hlavně větší variabilitou pojistného krytí. Velkou výhodou flexibilní životní pojistky je možnost kdykoliv míru financí mezi pojistnou ochranou a zhodnocením vložených peněz.

Univerzální pojištění je vhodným produktem pro ty, kteří chtějí nejen zabezpečit své blízké, ale také chtějí „něco uspořit“ a přitom chtějí mít přístup alespoň k části svých prostředků. Část vložených peněz totiž můžete čerpat ještě před koncem doby pojištění. Navíc, dostanete-li se do potíží, můžete platbu pojistky na nějakou dobu přerušit, aniž byste přišli o pojistnou ochranu.

Investiční životní pojištění jako rizikový nástroj s nevalnou hodnotou

Pro ty, kteří chtějí investovat, je určeno investiční životní pojištění, které klienta jednak ochrání pro případ smrti, ale navíc může volné peníze investovat do fondů. Tento druh pojištění je vehementně propagován velkou částí finančních poradců, jeho výhodnost pro klienta je ale značně sporná. Veškeré investiční riziko je totiž na bedrech klienta a finanční zhodnocení je závislé na typu strategie, kterou daný fond zvolí, takže se také může stát, že na konci bude na vašem účtu ještě méně finančních prostředků, než kolik jste do něj vložili. Dalším nepříznivým důsledkem využití pojištění "dva v jednom" je také snížená míra pojistného krytí pro případ pojistné události, neboť část vašich prostředků putuje právě do investičních fondů a nikoliv na samotné pojištění.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je pojištěním pro případ dožití. Po stanovenou dobu budete dostávat určitou finanční částku nebo vám bude obnos vyplacen jednorázově po dovršení určitého věku.

Důchodové pojištění je ideální pro ty, kteří si chtějí zajistit ve stáří určitou životní úroveň. V případě předčasného úmrtí dostanou pozůstalí od pojišťovny částku, která byla na pojistném zaplacena. Vybrat správné životní pojištění, které bude vyhovovat přesně vašim požadavkům není jednoduché. Pokud tedy chcete z vašich financí a životní pojistky získat maximální efekt, proberte své úmysly s finančním poradcem. Společně jistě vyberete životní pojištění, které vám bude vyhovovat ve všech směrech.