Sociální podpora v ČR - podrobné informace

Sociální podpora v ČR - podrobné informace
Ilustrační foto | Zdroj: 

Nevyzpytatelné a nepříjemné události mohou zcela přirozeně nastat v životě každého člověka, a tak se může snadno stát, že se ocitnete v situaci, kdy budete mít problém si sami zajistit základní životní potřeby. V některých případech vám může pomoci stát a vyplatit vám tzv. dávky sociální podpory, které jsou součástí sociálního systému státu.

Sociální dávky jsou upraveny v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podle tohoto zákona mohou být občanům v jistých situacích vyplaceny tyto dávky:

  • přídavek na dítě
  • rodičovský příspěvek
  • příspěvek na bydlení
  • sociální příplatek
  • dávky pěstounské péče
  • porodné
  • pohřebné

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dávkou sociální podpory, kterou stát pomáhá rodinám s dětmi. Nárok na tuto sociální dávku je závislý na příjmu rodiny. Přídavek na dítě je vyplácen rodinám s příjmem nižším než 2,4 násobku životního minima rodiny.

Přídavek na dítě slouží k částečnému pokrytí nákladů, které souvisí s výchovou a výživou dítěte. Měsíční částka, kterou stát vyplácí se pohybuje v rozmezí od 500 do 700 korun a je závislá na věku dítěte.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvěk pobírá rodič, který se stará nepřetržitě po celý den stará o malé dítě, přičemž výše této sociální dávky nezáleží na příjmu žadatele. Výše příspěvku činí 220 tisíc korun a každý měsíc je zpravidla matkám vyplácena jeho část. Měsíční částka této sociální dávky je závislá na době, kterou si matka sama zvolila. Čerpání rodičovského příspěvku si rodiče mohou rozdělit na dva, na tři nebo na čtyři roky, přičemž výše měsíčních příspěvků je následující:

  • 11.400,- Kč/měsíc při čerpání po dobu 24 měsíců
  • 7.600,- Kč/měsíc při čerpání po dobu 36 měsíců
  • 7.600,- Kč/měsíc po dobu prvních devíti měsíců a následně 3.800,- Kč/měsíc při čerpání po dobu 48 měsíců

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení dostanou osoby s nízkými příjmy a kryje část nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení mají majitelé bytu nebo nájemníci, kteří mají v bytě nahlášen trvalý pobyt.

Sociální příplatek

Tato sociální dávka je určena pro všechny rodiny s nízkým příjmem a zdravotně postiženým členem a slouží k pokrytí potřeb jejich dětí. Sociální příplatek se váže k péči o nezaopatřené dítě a je vyplácen pouze v případě, kdy celkový příjem rodiny nepřesáhne dvojnásobek životního minima za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče patří také mezi státní sociální dávky, které nezávisí na příjmu a je určená pěstounům, aby částečně pokryly náklady na potřeby svěřených dětí. Stát vyplácí několik dávek pro pěstouny: příspěvěk na úhradu potřeb dítěte, odměnu pro pěstouny a příspěvěk na převzetí dítěte.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se řídí podle míry zdravotní závislosti dítěte na pěstounovi, tyto částky se pohybují od 4.002,- Kč/měsíc u zdravého dítěte do šesti let, až po 7.595,- Kč/měsíc u dítěte od 15 do 26 let s nejvyšším stupněm závislosti na pomoci pěstouna.

Odměna pěstouna začíná na částce 3.410,- Kč za jedno dítě až po 20.460,- Kč za čtyři děti svěřené do péče. Pokud bude mít pěstoun v opatrování dítě ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti na pomoci jiných osob, pak má nárok na měsíční odměnu 18.755,- Kč.

Příspěvěk při převzetí dítěte slouží k uhrazení nutných nákladů souvisejících s příchodem dítěte do pěstounovy péče a jeho výše se pohybuje v závislosti na věku dítěte od osmi do deseti tisíc korun.

Pěstoun, který má v péči nejméně čtyři děti, pak může obdržet také příspěvek na nákup motorového vozidla, maximálně však do výše 70% pořizovací ceny vozidla, nejvýše však ve výši 100.000,- Kč.

Porodné

Na porodné má nárok matka, která porodila první dítě. Výše sociální dávky na porodné je momentálně 13 tisíc korun na první dítě a 19 a půl tisíce u narození dvojčat. Porodné dostanou jen ty rodiny, jejichž přjem nepřesahuje 2,4 násobek životního minima.

Pohřebné

Na pohřebném je vyplácena částka 5.000 korun a nárok na ní mají osoby, které vypravily pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Aby dávka mohla být vyplacena, musel mít zemřelý trvalý pobyt na území České republiky.

(Zdroj: Integrovaný portál MSPV, 4.5.2012)