Zdravotní a sociální pojištění při práci v jiné zemi EU

Zdravotní a sociální pojištění při práci v jiné zemi EU
Ilustrační foto | Zdroj: 

V roce 2004 se pro Českou republiku uvolnil evropský trh práce a stále více lidí využívá možnosti pracovat v jiné členské zemi Evropské Unie. Pokud se rozhodnete za prací vycestovat do jiné evropské země, musíte splnit několik úředních povinností, a to před odjezdem i po svém návratu.

Před odjezdem musíte zajít do zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěncem. Z českého zdravotního pojištění byste se měli před odjezdem odhlásit a k novému zdravotnímu pojištění se přihlásit v cizí zemi. Pokud ještě nemáte práci zajištěnou a budete ji teprve hledat, domluvte se s pracovníky pojišťovny, jakým způsobem se z českého pojištění odhlásíte. Před odjezdem do cizí země byste měli vrátit kartičku pojištěnce, tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Nezapomeňte navštívit další úřady

Podnikatelé musí zajít ještě na Okresní správu sociálního zabezpečení a odhlásit se z důchodového a nemocenského pojištění. Zaměstnanci tuto povinnost nemají, protože je musí odhlásit jejich zaměstnavatel.

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo nějakou další sociální dávku, kterou vyplácí Úřad práce, musíte své záměry nahlásit také tam. Jestliže jste na Úřadě práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání, máte za určitých podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti ještě v době, kdy už budete v zahraničí, ale stále si tam budete hledat práci. Své plány včas proberte s pracovníky Úřadu práce.

Od okamžiku, kdy nastoupíte v nové zemi do práce, budete podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že budete odvádět v nové zemi sociální pojištění a za stejných podmínek jako místní občané můžete eventuelně žádat o sociální dávky.

Povinnosti při návratu do České republiky

Jakmile přestanete pracovat v jiné zemi a rozhodnete se vrátit do České republiky, musíte opět co nejdříve zamířit na úřady. Znovu se musíte přihlásit ke zdravotnímu pojištění u české zdravotní pojišťovny. Pracovníkům pojišťovny doložíte, že jste byli účastníky zdravotního pojištění v jiném státě. Zdravotní pojišťovnu v cizí zemi před svým návratem požádejte o vystavení formuláře E104 nebo jiného potvrzení, které doloží vaši účast v tamním systému zdravotního pojištění. V ojedinělých případech by vám mohly stačit výplatní pásky, ze kterých bude zřejmé, že jste pojištění platili. Na to, že s tím pojišťovna spokojí, však moc nespoléhejte a radši si s předstihem opatřete potřebné předpsané formuláře.

Na Českou správu sociálního zabezpečení jako zaměstnanec nemusíte. Opět by za vás měl tyto povinnosti vyřešit nový zaměstnavatel v České republice. Pro všechny případy si dobře uchovejte doklady o zahraničním pojištění, pokud je vám zahraniční úřady vystavily.

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti po návratu do ČR?

Nebudete-li mít nové místo, běžte na Úřad práce. Na podporu v nezaměstnanosti vyplacenou Českou republikou však pravděpodobně nebudete mít nárok, protože obecně platí, že dávky nezaměstnaným vyplácí stát, na jehož území jste naposledy pracovali.

Pokud vám podle předpisů daného státu vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete požádat o jejich vyplacení do České republiky. Cizí Úřad práce však po vás může chtít, abyste si nejprve nějakou dobu hledali nové místo na jeho území. Jakmile tato doba uplyne, vystaví vám doklady, se kterými dojdete na český Úřad práce. Měli byste to stihnout do sedmi dnů od doby, kdy přestanete být k dispozici zahraničnímu úřadu. Stále budete podléhat legislativě státu, kde jste naposledy pracovali.