Živnostník na stavbě. Na co si dát pozor z hlediska BOZP

Živnostník na stavbě. Na co si dát pozor z hlediska BOZP
Ilustrační foto | Zdroj: 

Víte, že jako OSVČ ručíte za vlastní bezpečnost na staveništi a že pokuty za prohřešky v této oblasti jdou přímo za vámi? A víte, jak se případných problémů snadno vyvarovat? Vše vám povíme na následujících řádcích.

85 % všech úrazů na pracovišti spadá do oblasti stavebnictví

V oboru stavebnictví dochází v současnosti nejčastěji k úrazům. Spadá sem neuvěřitelných 85 % úrazů z celkového počtu napříč všemi profesemi. A právě proto se na tuto oblast speciálně zaměřuje i Státní úřad inspekce práce (SUIP), který kontroluje dodržování pravidel bezpečnosti práce. A když spatří nějaké pochybení, neváhá udělit pokutu. V průměru je to přibližně 25 000 Kč. Taková částka může být pro větší firmu zanedbatelná, co když ale tato sankce postihne živnostníka?

Za co se nejčastěji udělují pokuty

Nejčastěji se pokuty udělují za tyto prohřešky:

  • neadekvátní nebo špatný způsob zajištění ochrany proti pádu z výšky,
  • chybějící nebo nevhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky),
  • špatné zajištění bezpečnosti na dočasných stavebních konstrukcích (na lešení) proti pádu z výšky a
  • špatné zajištění bezpečnosti při výkopových pracích (především proti pádu do hloubky).

Jak se vyhnout sankcím

Pokud pracujete jako OSVČ na stavbě, pak jste pro SUIP samostatným subjektem, který odpovídá i za případné prohřešky v oblasti bezpečnosti práce. Pokud se chcete pokutám vyhnout, měli byste si vypracovat svůj systém vyhledávání a eliminace rizik BOZP. Můžete tak učinit svépomocí, nebo si na pomoc přivolat nás. Rádi vám poskytneme potřebné školení BOZP, poradíme či rovnou zpracujeme dokumentaci BOZP – konkrétně registr rizik či vhodné OOPP atp.

Na hlavního zhotovitele stavby byste jako živnostníci spoléhat příliš neměli. Ten za vás nic nezpracuje a bude si krýt pouze svá záda. Nemusí se vaší bezpečností na staveništi důkladně zabývat, ani vám poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky.

Koordinátor BOZP, pokud je na stavbě určen, by s vámi měl také probrat plán BOZP a seznámit vás s místními podmínkami na pracovišti. Právě koordinátor bude tím, kdo má za povinnost koordinovat různé subdodavatele stavby z hlediska BOZP, tedy by měla probírat bezpečnostní náležitosti jednotlivých prací i s vámi.

-PR-