4. ČÁST: Daň z příjmů za rok 2015 - návod jak vyplnit daňové přiznání krok za krokem

Pokračování: Jak vyplnit daňové přiznání - část 4.

Daňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod na přílohu číslo 1 krok za krokem

4. strana daňového přiznání

Přílohy daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

K jednotlivým typům příloh, které budete odevzdávat spolu s daňovým přiznáním, uveďte číslem počet jejich listů. Pokud nepodáváte k daňovému přiznání žádné přílohy, ponechte všechna políčka prázdná.

Příloha č. 1: odevzdávají podnikatelé nebo ti, kdo mají podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost ke svému zaměstnání

Příloha č. 2: odevzdávají ti, kdo přiznávají příjmy z pronájmu nebo prodeje osobního majetku

Příloha č. 3: odevzdávají ti, kdo mají příjmy ze zahraničí

Účetní závěrka: odevzdávají podnikatelé vedoucí účetnictví (dříve "podvojné účetnictví")

Seznam pro poplatníky: odevzdávají ti, kdo uplatňují nárok na vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti: odevzdávají zaměstnanci nebo ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost. Jedná se o Potvrzení o zdanitelných příjmech, které dostanete ze mzdové účtárny

Další potvrzení: odevzdávají ti, kdo v oddílu 3. daňového přiznání uváděli hodnoty na řádcích 46 až 52 (dary, odečet úroků, odečet částek zaplacených na životní pojištění, penzijní připojištění, studium, aj.)

Počet listů příloh celkem: sečtěte všechny listy všech příloh a výsledek zapište

Závěrečné prohlášení

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

Údaje o zástupci: vyplníte pouze v případě, kdy daňové přiznání za vás zpracoval a podal někdo jiný.

Kód zástupce:

  • 1 – zákonný zástupce;
  • 2 – ustanovený zástupce;
  • 3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
  • 4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
  • 4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
  • 4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství

Další údaje vyplní zástupce podle jednotlivých kolonek.

Daňový subjekt/osoba oprávněná k podpisu

Zde nezapomeňte uvést datum vyplnění daňového přiznání a připojit vlastnoruční podpis.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

Žádost o vrácení přeplatku: pokud vám vznikl nárok na vrácení přeplatku daně (záporná hodnota na řádku č. 91), pak tuto část vyplňte a nezapomeňte uvést způsob jakým si přejete přeplatek vrátit (na adresu nebo bankovní účet) a připojit potřebné údaje pro doručení přeplatku.

Na závěr uveďte opět aktuální datum a vlastnoruční podpis a pokud se vás netýká zpracování dalších příloh daňového přiznání, máte hotovo.

Daňové přiznání 2015 - návod krok za krokemVRÁTIT SE NA PŘEDCHOZÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘEJÍT NA PŘÍLOHU Č. 1 DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍDaňové přiznání 2015 - návod na vyplnění přílohy č. 1 krok za krokem