2. ČÁST: Daň z příjmu za rok 2015 - návod jak vyplnit daňové přiznání krok za krokem

Ilustrační foto | Zdroj: 

Pokračování: Jak vyplnit daňové přiznání - část 2.

Daňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2013 - návod na přílohu číslo 1 krok za krokem

2. strana daňového přiznání

2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

31 - zapište roční hrubou mzdu od svého zaměstnavatele (případně zaměstnavatelů) - tuto částku najdete na Potvrzení o zdanitelných příjmech, které vám vydá vaše mzdová účetní v práci. Toto políčko vyplňují pouze zaměstnanci nebo OSvČ vedlejší (OSVČ zapíší pouze příjmy ze zaměstnání, nikoliv z podnikání)

32 - zde uveďte souhrn sociálního a zdravotního pojištění, které za vás zaměstnavatel za celý rok odvedl (opět naleznete na Potvrzení o zdanitelných příjmech)

33 - tento řádek vyplňte pouze když jste měli příjmy ze zahraničí, kterých se netýká tzv. "dvojí zdanění" a vy jste z nich tak museli zaplatit daň

34 - sečtěte řádky 31 a 32, od nich odečtěte řádek 33 (pokud jste jej vyplňovali) a výsledek zapište

35 - vyplní pouze zaměstnanci, kterým plynou příjmy z ciziny

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

36 - opište řádek 34

36a - pouze pokud jste měli příjmy z ciziny, jinak také pouze opište řádek 34

37 - pokud jste měli příjmy z vlastního podnikání uveďte hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1 (Dílčí základ daně...)

38 - tento řádek se vás pravděpodobně netýká, je určen pro zapsání zisků z dividend nebo kapitálových listů, které nebyly před vyplacením zdaněny

39 - jestliže máte také příjmy z pronájmu (např. domu nebo bytu), uveďte hodnotu z řádku 206 přílohy daňového přiznání číslo 2

40 - pokud vám vznikla povinnost přiznat také příjmy z prodeje soukromého majetku, uveďte řádek č. 209 z přílohy číslo 2

41 - sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40. V případě záporného výsledku jej uveďte také se znaménkem mínus

41a - pokud nemáte příjmy z ciziny, uveďte pouze údaj z řádku č. 41

42 - zapište součet řádků 36a a 41a (pokud je řádek 41a kladný). Jestliže je údaj na řádku 41a záporný, uveďte pouze hodnotu z řádku 36a

43 - toto políčku vyplňte pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. Uvedete do něj rozdíl hodnoty, kterou jste uvedli na řádek 31 a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí.

44 - pokud si jako podnikatel chcete uplatnit výši ztráty z minulých zdaňovacích období, pak uveďte výši uplatňované ztráty, jinak ponechte řádek prázdný

45 - jestliže jste uplatňovali ztrátu v předchozím řádku, odečtěte řádek č. 44 od řádku 42 a výsledek zapište

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

46 až 53 - vyplňte pokud jste např. darovali krev (ř. 46), odečítáte si úroky z hypotéky (ř. 47), platíte si penzijní připojištění (ř. 48), životní pojištění (ř. 49), odborové příspěvky (ř. 50), další vzdělávání (ř. 51), nebo chcete uplatnit vynaložené výdaje vědu a výzkum (ř. 52) nebo na podporu odborného vzdělávání (ř. 52a)

Podívejte se, o co všechno si můžete snížit daňový základ a ušetřit tak na dani z příjmů:

Zobrazit podrobné vysvětlení položek snižujících základ daně, např. dary, životní a penzijní pojištění, zaplacené úroky, atd.

54 - sečtěte všechny hodnoty z řádků 46 až 53 a výsledek zapište

55 - odečtěte hodnotu z řádku 54 od řádku č. 45 a výsledek zapište

56 - opište údaj z řádku 55 zaokrouhlený na celé stokoruny dolů (např. 654 780 zaokrouhlíme na 654 700)

57 - daň z příjmů fyzických osob je 15%, vynásobte tedy řádek č. 56 číslem 0,15 a výsledek zapište

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

58 - opište řádek č. 57, případně č. 330 (z přílohy č. 3) jestliže jste měli příjmy ze zahraničí

59 - platí pouze pro osoby, jejichž celkové příjmy (po vynětí) za rok 2015 přesáhly částku 1 245 216 Kč. Příjmy nad tuto hranici je nutno zdanit 7 %, což je tzv. "solidární daň". V tom případě tedy uvedete 7% hodnotu rozdílu mezi hodnotou uvedenou v řádku 43 (případně součtem hodnot z řádku 43 a 114 přílohy č. 1) a částkou 1 245 216 Kč.

60 - pouze opište hodnotu z řádku č. 58 zaokrouhlenou na celé koruny nahoru (např. 105 486,20 zaokrouhlíme na 105 487)

61 - pokud vám v podnikání vznikla ztráta a chcete si její výši uplatnit, napište její výši z řádku č. 41 ale bez znaménka mínus

5. ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění

62 - týká se pouze některých podnikatelů zaměstnávající zdravotně postižené

63 - týká se pouze některých podnikatelů s příslibem investiční pobídky

Daňové přiznání 2015 - návod krok za krokemVRÁTIT SE NA PŘEDCHOZÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘEJÍT NA DALŠÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokem