Daně a zákony

Silniční daň

Silniční daň

Povinnost platit silniční daň se týká pouze automobilů, které jsou určeny pro podnikání, k samostatné výdělečné činnosti nebo slouží k jiným činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem také daně z příjmů. Silniční daň, její sazby, podmínky i slevy na dani se liší podle typů jednotlivých automobilů...

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti sice nepatří k těm, se kterými by se většina z nás setkávala příliš často, avšak rozhodně je dobré v tu pravou chvíli vědět, jak postupovat. Je důležité hned na začátku zmínit, že daň z převodu nemovitosti se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí, nikoliv tedy na případy darování nebo dědění.

Darovací daň

Darovací daň

Daň darovací musí zaplatit ten, který darováním něco získal – čili obdarovaný. Pouze v případě, kdy dárce má trvalý pobyt v ČR a obdarovaný naopak trvalý pobyt v ČR nemá, pak se situace obrátí a daň darovací musí zaplatit dárce.

Daň dědická

Daň dědická

Kdykoliv získáme děděním nějaký majetek, vzniká nám povinnost k dědické dani, mimo případy, kdy jsme od placení této daně osvobozeni. O případech, kdy se dědická daň neplatí, kdy musíme podat daňové přiznání a jaká je její výše této daně se dočtete v tomto článku.

Stránky