Bezpečné půjčky? Ověřte si je na černé listině!

Bezpečné půjčky? Ověřte si je na černé listině!
Ilustrační foto | Zdroj: 

Úvěrové podvody jsou v naší zemi i navzdory neustálým varováním stále na denním pořádku. Finanční gramotnost obyvatel ČR není příliš dobrá, což má za následek podvody ze strany věřitelů i dlužníků.

Věřitelé, které zastupují jak jednotlivci, tak firmy, svádí k úvěrovým podvodům a poskytování falešných půjček zejména tíživá situace jejich klientů. Ti často dají své poslední peníze právě za zprostředkování půjčky. Tu ovšem nikdy nedostanou. Častou výmluvou podvodníků pak bývá to, že se jednalo o nevratný zprostředkovatelský poplatek. Výjimkou ale není ani úplné zmizení věřitele, který tímto způsobem okrade i několik set či tisíc lidí.

Ze strany dlužníka je pokus o podvod sice složitější, ale také ne nijak neobvyklý. Ve většině případů se jedná o nesplácení závazků a zpochybňování věřitele. Ten pak musí poskytnout opravdu dobré podklady, aby mohla být půjčená částka vymáhána. Úspěšné je toto odvolání soudně většinou jen u větších částek. Téměř nemožné je pak soudně vymáhat něco od lidí, kteří již nic nemají. Věřitel tak o své peníze přijde, ačkoliv je mu uznáno, že je v právu.

Jak se úvěrovým podvodům bránit?

Ochrana proti oběma typům těchto podvodů samozřejmě existuje, ačkoliv nikdy nemusí být stoprocentní. Důležité je u každé půjčky dodržovat několik základních pravidel.

V první řadě si vždy věřitele i dlužníka prověřte na tzv. černé listině. Jak správně tušíte, jedná se o seznamy podvodníků, kteří neplní své závazky. Hned několik takovýchto listin najdete snadno na internetu například na webu Asociace na ochranu věřitelů České republiky. Už jen tímto krokem omezíte riziko podvodu u jakékoliv půjčky ihned na minimum.

Dále je pak třeba nespoléhat se na sliby, ale mít vše řádně právně podloženo. Uschovávejte si veškeré doklady a smlouvy. Rozhodně pak nepodepisujte nic, co si podrobně neprostudujete. Nenechte se tlačit časem a nebojte se poradit se s odborníky.

Velmi důležitým předpokladem pro bezpečnou půjčku je i nedávat nikomu peníze předem. Ať už se jedná o věřitele, který chce poskytnout zálohu, či dlužníka, po němž je vyžadován administrativní poplatek. Své peníze si takto chraňte, dokud nebudou podepsány potřebné listiny.

Nejdůležitější rada na závěr zní: Nevyužívejte půjčky a úvěry, pokud opravdu nemusíte. Vyhnete se tak mnoha problémům a rizikům, které za těch pár korun často opravdu nestojí.

-PR-